Naujienos

Kunigų paskyrimai (2008 06 29)

Kun. Arūnas Simonavičius atleistas iš Alksnėnų ir Didvyžių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Ūdrijos parapijos klebonu.

Kun. Antanas Kereišis atleistas iš Liubavo ir Akmenynų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Alksnėnų ir Didvyžių parapijų klebonu.

Kun. Juozas Marčiulionis atleistas iš Ūdrijos parapijos klebono ir Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Liubavo ir Akmenynų parapijų klebonu.

Kun. Artūras Vaškevičius atleistas iš Vilkaviškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaru.

Kun. Mindaugas Martinaitis atleistas iš Prienų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Aleksoto parapijos vikaru.

Kun. Jonas Jonuška atleistas iš Vilkaviškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Prienų parapijos vikaru.

Neopresbiteris Linas Baltrušaitis paskirtas Vilkaviškio parapijos vikaru.

Neopresbiteris Gediminas Keršys paskirtas Vilkaviškio parapijos vikaru.

Diak. Gintas Grigelevičius paskirtas atlikti pastoracinę praktiką Kazlų Rūdos parapijoje ir koordinuoti jubiliejinių apaštalo Pauliaus metų renginius Vilkaviškio vyskupijoje.

Diak. Aurimas Stiklakis paskirtas atlikti pastoracinę praktiką Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijoje ir koordinuoti jubiliejinių apaštalo Pauliaus metų renginius Vilkaviškio vyskupijoje.

««« atgal