Naujienos

Kunigų paskyrimai (2008 10 29 – 11 24)

Kun. Piotr Wojtonis MIC Lietuvos Kunigų marijonų provincijos vyresniojo prašymu paskirtas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru.

Kun. Linas Šipavičius MIC, išeinantis dirbti į Lietuvos kariuomenės ordinariatą, atleistas iš Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaro bei Marijampolės marijonų gimnazijos kapeliono pareigų.

««« atgal