Naujienos

Gavėnios seminarai jaunimui Marijampolėje (2009 03 14–15. 21–22)

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras kovo 14–15 ir 21–22 dienomis Marijampolėje organizavo susikaupimo seminarus vyskupijos jaunimui. Dalyviai susirinko iš Aleksoto, Alytaus, Garliavos, Igliaukos, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Lazdijų, Marijampolės, Sasnavos, Šeštokų, Veisiejų.

Seminarų metu buvo gilinamasi į gavėnios pasninko esmę. Kartais žmogus į pasninką žiūri tik kaip į mėsos nevalgymą, lydimą liūdesio, primestą iš išorės ir beprasmišką. Tad seminaro metu ir buvo aiškinamasi, kas yra pasninkas, kokia jo prasmė, kaip turi būti jo laikomasi. Pasninkas padeda išsilaisvinti iš tų dalykų, nuo kurių žmogus kartais tampa priklausomas, nors jie patys savyje ir nebūtų blogis, kaip, pavyzdžiui, kava, saldumynai. Ši praktika pagelbsti tikintiesiems atsakingiau vertinti laiką ir jį tvarkingiau paskirstyti tarp darbo ir poilsio, nešvaistyti jo per daug ilgam televizijos žiūrėjimui arba kompiuteriniams žaidimams. Gavėnios pasninką taip pat turėtų lydėti sąmoningas ir maldingas dalyvavimas sekmadienio Eucharistijoje, nuoširdi Atgailos sakramento praktika, kasdienė malda, Šventojo Rašto skaitymas, stropus atsidėjimas geriems darbams, artimo meilė ir santarvė šeimoje. Pasak popiežiaus Benedikto XVI, gavėnios pasninkas mums primena, jog marindami savo egoizmą, mes atveriame širdis Dievo ir artimo meilei, kuri yra svarbiausias iš visų Dievo įsakymų ir kuriame telpa visas Evangelijos mokymas.

Seminaro dalyviai asmeniškai ir grupelėse taip pat svarstė, koks būtų pasaulis be atleidimo, kas kliudo atleisti kitam. Naudojant „Forum teatro“ metodą, buvo bandoma ieškoti atsakymų į įvairius klausimus, rasti jų sprendimo būdus.

Arūnas Adomynas,
Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras

««« atgal