Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos maldos grupių susitikimas Marijampolėje (2009 05 17)

Gegužės 17 d. Marijampolėje buvo pirmą kartą surengtas Vilkaviškio vyskupijos maldos grupių narių susitikimas. Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos salę perpildė tikintieji iš 24 maldos grupių, veikiančių dvidešimtyje parapijų.

Po susitikimą pradėjusio džiugaus Viešpaties šlovinimo dalyviai klausėsi mokymų, bendravo. Pirmąjį mokymą pravedė ses. Fausta Palaimaitė SF. Ji pabrėžė, kad maldos grupės yra Dievo dovana, padedanti tikintiesiems puoselėti tarpusavio bendrystę ir atpažinti konkrečią tarnystę, kurią Viešpats skiria atlikti parapijos gyvenime.

Antrajame mokyme Miroslavo parapijos klebonas kun. Antanas Matusevičius kalbėjo apie meilės Dievui ir artimui svarbą. Jis priminė, kad Jėzus apaštalui Petrui pavedė rūpintis Bažnyčia po to, kai šis tris kartus išpažino meilę Viešpačiui. Bažnyčios valdymas ir kiekviena tarnystė joje turi remtis šia meile. Kun. Antanas Matusevičius apsvarstė įvairias kliūtis, trukdančias mylėti, kvietė neišsigąsti savojo silpnumo ir visada pasitikėti Viešpaties žodžiais, pasakytais apaštalui Pauliui, o per jį – ir visiems: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“ (2 Kor 12, 9).

Susitikimas baigėsi šv. Mišiomis, kurioms Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Tokius vyskupijoje esančių maldos grupių narių susirinkimus planuojama rengti kasmet prieš Sekmines, siekiant dar labiau skatinti uolių tikinčiųjų atvirumą Šventajai Dvasiai, kad jos dovanomis būtų praturtintos ir atgaivintos parapijų bendruomenės.

««« atgal