Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro Metodinės tarybos išplėstinis posėdis (2011 06 17)

Birželio 16 dieną Marijampolėje, vyskupijos pastoraciniame centre, vyko Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos išplėstinis posėdis, kuriame po pradžios maldos į susirinkusius kreipėsi vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, akcentuodamas naujosios evangelizacijos svarbą ir tai, kad sekuliarizacijai stiprėjant, tikybos mokytojų misija tampa dar svarbesnė.

Vėliau Katechetikos centro metodininkė Elena Gvazdaitienė pristatė tikybos lankomumo duomenų 2010 – 2011 m. m. Vilkaviškio vyskupijos mokyklose statistiką bei vizituotų mokytojų suvestinę.

Svarbi posėdžio dalis, kuomet kiekvieno dekanato metodinių centrų vadovai pristato įvykusią savo dekanato metų veiklą. Metodinių centrų vadovai kalba ne tik apie įvykusius renginius, seminarus, konferencijas, rekolekcijas bei išvykas, bet taip pat dalinasi su kokiais pagrindiniais iššūkiais teko susitikti ir kaip sekėsi juos įveikti. Posėdyje dalyvavo ir pasisakė visų Vilkaviškio vyskupijos dekanatų vadovai: Aleksoto, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių ir Vilkaviškio.

Vidudienyje susirinkusieji pastoracinio centro Kryžiaus Išaukštinimo koplyčioje šventė šv. Mišias dėkodami Dievui už viską ką patyrė per praėjusius mokslo metus.

Po bendrų pietų, antroje posėdžio dalyje, Katechetikos centro vadovas pristatė mokytojų pildytų anketų apžvalgą, per visus mokslo metus vykusių asmeninių pokalbių akcentus, Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro veiklos planą 2011 – 2012 m.m. Buvo išsamiai kalbėta apie kiekvieno dekanato veiklos planą, metinę visų vyskupijos tikybos mokytojų bei katechetų rudens konferenciją Alytuje, bei kompozicijų, fotografijos ir rašinių konkursą skirtą Dievo Gailestingumo metams. Taip pat buvo aptarta tikybos olimpiados bei debatų projektai. Galiausiai stabtelta prie mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimo dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese rekomendacijų.

Viso posėdžio, metu aptariant atskirus klausimus, kiekvienam norinčiam buvo proga ir galimybė dalintis patirtimi, klausti, prieštarauti, papildyti, siūlyti iniciatyvas bei idėjas.

Posėdis užbaigtas malda į katechetų ir tikybos mokytojų globėją šv. Karolį Boromėjų.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal