Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminė kelionė (2011 06 22)

Prieš prasidedant vasaroms atostogoms, birželio 21 d., Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir keletas Keturvalakių parapijos tikinčiųjų dalyvavo piligriminėje kelionėje į Dievo Gailestingumo sostinę Vilnių, paminint visoje Lietuvoje švenčiamus Dievo Gailestingumo metus.

Vykstant į Vilnių autobuse buvo meldžiamasi rožinio malda, ją papildant sesers Faustinos maldomis bei jaunatviškomis giesmėmis.

Pirmiausiai visi piligrimai šventė Mišias Dievo Gailestingumo šventovėje, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kunigas Rytis Baltrušaitis homilijoje akcentavęs Abraomo gyvenimo piligrimystę visiškai pasitikint Dievu, „perlų“ dalinimą mokiniams, bei kvietė būti gailestingumo apaštalais patiems gilinantis į Jo gailestingumą.

Tuomet visi kelionės dalyviai Vilniaus Arkikatedroje, prie šv. Kazimiero relikvijų, meldė užtarimo jaunimo globėją, už mokinius bei jaunimą, karalaičiui skiros litanijos žodžiais bei pagiedojo giesmę – „Ausk Marijai rožių giją“. Trumpai pasižvalgę po katedrą piligrimai vyko į kitą labai svarbią vietą – sesers Faustinos namelį, Antakalnyje.

Namelį prižiūrintis Petras trumpai supažindino su šv. Faustinos gyvenu, Dievo Gailestingumo paveikslo gimimo ir „gyvenimo“ istorija bei gyvai liudijo apie Dievo Gailestingumo kultą. Kambarėlyje, kuriame s. Faustina anuomet vizijose matė Išganytoją, maldininkai meldėsi „Dievo gailestingumo vainikėlį“.

Paskutinis piligrimystės akcentas – malda Viliaus Kalvarijose, apmąstant Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiaus kelią. Klausydamiesi Aloyzo liudijimų bei maldų, giedodami, tylėdami, kiekvienas sava intencija nešini, Vilkaviškio vyskupijos piligrimai po trijų su puse valandų pasiekė Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią ir pagiedoję giesmę „Kryžiau šventas“ prie šv. Kryžiaus relikvijos, mielai klausėsi parapijos klebono kun. Virginijaus Česnulevičiaus pasakojimo, bei iš jo rankų priėmė atminties dovanas.

Keliaudami namo piligrimai autobuse dalinosi savąja piligrimystės patirtimi bei liudijo, kaip tai įtakoja jų gyvenimus. Kelionė užbaigta birželinėmis pamaldomis – Švč. Jėzaus Širdies litanija ir palaiminimu.

Piligriminėje kelionėje dalyvavo mokytojai iš Alytaus, Prienų, Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių dekanatų.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal