Naujienos

Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams (2011 09 26)

Rugsėjo 24 dieną Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, Marijampolėje, vyko vyskupijos Katechetikos centro organizuotas seminaras „Nereliginiai tekstai tikybos pamokoje. Parinkimas. Naudojimas. Problemiškumas“, skirtas vyskupijos tikybos mokytojams. Ir išties seminare dalyvavo mokytojai iš daugelio vyskupijos dekanatų. Seminarą vedė s. Edita – Lidija Šicaitė, Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyresnioji, turinti daugiametę pedagoginio bei pedagoginės vadybos darbo patirtį, kurią sugretinusi su tikėjimo lobiais, įtikinamai dalinasi ir parodo kelių kryptis mokytojams.

Seminarą pradėjo kun. Rytis Baltrušaitis bendra malda ir kviesdamas tikybos mokytojus būti ne tik savo srities žinovais, bet gebėti jungti į tikybos pamokas tai, kas mokiniams gali būti aktualu, įdomu ir sutinkama kasdienybėje.

Seminaro lektorė pirmiausiai kalbėjo bendrai, kas tai yra tekstas, kas yra kūrinys, ir ar tekstas, kuriame minimas Dievas jau automatiškai tampa religiniu tekstu? Pristatydama nereliginių tekstų grupes viešnia kėlė klausimą, kaip ir kur jie mus pasiekia realioje kasdienybėje, ir ar galime juos ignoruoti nekreipdami dėmesio, ar turėtume apie kai kuriuos iš jų kalbėtis su mokiniais per tikybos pamokas, bei su kitų dalykų mokytojais, su kuriais drauge mokykloje dirbame? Labai svarbus darbas buvo su laikraščio tekstu. S. L. Šicaitė pateikė net dvidešimt klausimų pagal kuriuos reikėtų nagrinėti straipsnį, atsakyti į klausimus sau pačiam prieš spaudą naudojant tikybos pamokose. Tai buvo profesionalaus žvilgsnio į spaudą akimirka.

Tuomet susirinkusieji gilinosi į keletą tekstų ir lektorės padedami bandė suvokti, kokioms temoms ir klasėms, pagal Katalikų Tikybos Metodines Rekomendacijas, jie galėtų tikti. Čia atsivėrė galimybė ir diskusijai, paremtai asmenine nereliginių tekstų skaitymo patirtimi.

Po bendrų pietų seminaro dalyviai dirbo individualiai ir mažose grupelėse mokėsi „skaityti“ tekstus, atrasdami juose esmines mintis ir poteksčių prasmę.

Seminaras užbaigtas asmenine refleksija ir bendra malda.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal