Naujienos

Naujų parapijos namų atidarymas Prienuose (2011 09 27)

“Veltui vargsta statytojai, jei Viešpats nestato namų” - tokia parafrazė skambėjo Prienuose, rugsėjo 25 dieną vykstant Prienų parapijos namų palaiminimo ir atidarymo iškilmėms. Jos prasidėjo naujai pastatytus namus pašlakstant švęstu vandeniu ir sveikinimo žodį tariant Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai, parapijos klebonui garbės kanauninkui Jonui Baliūnui, savivaldybės bei darbus vykdžiusios statybos įmonės vadovams. Prie parapijos namų susirinkę tikintieji garsiais plojimais džiaugėsi naujųjų namų atidarymu, vyskupui ir klebonui atidengiant namų sienoje pritvirtintą akmens plokštę, pažyminčią šių namų rėmėjus, statytojus ir palaiminimo datą.

Po naujųjų parapijos namų pašventinimo, bažnyčioje buvo švenčiamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo ganytojas R. Norvila, o drauge su juo koncelebravo nemažas būrys kunigų. Jo ekscelencija vyskupas homilijoje visų pirma dėmesį atkreipė į Dievo gailestingumo slėpinį ir kultą. Jis džiaugėsi, jog būtent tą sekmadienį, kai šventinami naujieji parapijos namai, į Prienus visai savaitei atvyko ir Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija, šiais metais keliaujanti po visas Lietuvos parapijas. Vyskupas pažymėjo, jog nepaisant to, kad Viešpaties „gailestingumas liejasi per kraštus, tačiau jokiu būdu negalima tuo piktnaudžiauti“. Homilijoje ganytojas pakvietė praktikuoti gailestingumo kultą – melstis Gailestingumo vainikėlį, susipažinti su Šv. Faustinos gyvenimu, pastoviai ir nuoširdžiai švęsti Susitaikymo sakramentą. Be kita ko, vyskupas pabrėžė ir parapijos svarbą. Emocingai kviesdamas aktyviam, gyvam parapijos gyvenimui, vyskupas sakė, jog parapijos namai turi būti ta vieta, kurioje skleidžiasi gražiausios iniciatyvos. Dalindamasis patirtimi ir įspūdžiais iš svečių kraštų parapijų gyvenimo, ganytojas prieniečius kvietė rodyti pavyzdį kitoms parapijoms ir susitelkti dar gyvesniam, dar stipresniam bendruomeniniam gyvenimui.

Užbaigus Eucharistijos šventimą, parapijos klebonas padėkojo visiems, kas prisidėjo prie naujųjų parapijos namų statybos: rėmėjams, statybų vykdytojams, Prienų savivaldybei, įmonėms, vienaip ar kitaip prisidėjusioms prie statybų, Prienų tikintiesiems ir, be abejo, Viešpačiui, kuris, anot klebono, nuolat lydėjo visus darbus nuo pamatų padėjimo iki namų atidarymo. Klebonas padėkos ženklan įteikė knygas apie Vilkaviškio vyskupijos bažnyčias – naują ir turiningą leidinį apie mūsų diecezijos bažnyčias. Prienų tikintieji savo ruožtu padėkojo parapijos klebonui už nuoširdų rūpestį, neišsenkantį iniciatyvumą, statant tiek parapijos namus, tiek gyvąją Prienų bendruomenę, linkėdami jam sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos.

Šventė užbaigta agape naujuosiuose parapijos namuose, kur įteiktos pirmosios dovanos namų jaukumui sukurti – spalvingos ir gražios gėlės, kitos dovanos, o naujųjų namų skliautai buvo pripildyti džiugiu linkėjimu, linkint ilgiausių metų. Prienų bendruomenės žmonės dėkoja visiems, prisidėjusiems prie naujųjų namų statybos ir viliasi, jog šios statybos, kaip sakė ganytojas, yra tik „repeticija, geras startas“, ruošiantis atnaujinti Prienų bažnyčią – pagrindinę kiekvienos parapijos erdvę ir susirinkimo vietą.

Prienų parapijos informacija

««« atgal