Naujienos

Šv. Mišios už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus (2011 11 08)

Lapkričio 8 dieną Vilkaviškio katedroje vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, bei gausus būrys Vilkaviškio vyskupijos kunigų, meldėsi už mirusius vyskupijos dvasininkus.

Vyskupas R. Norvila šv. Mišių pradžioje pažymėjo, kad tai – kunigiško solidarumo ženklas, kuomet kunigai ir pasauliečiai meldžiasi už savo mirusius ganytojus. Ganytojas kvietė melstis už mirusius vyskupus, kunigus, diakonus bei seminaristus, patikslindamas, kad praeitais metais į Tėvo namus palydėjome penkis vyskupijos kunigus.

Šventųjų Mišių metu homiliją sakė Alytaus dekanato dekanas g. kan. Arūnas Užupis Pamokslininkas minėjo keletą Šventojo Rašto bei mirusiųjų laidojimo apeigų vietų, kurios akina gyvam ryšiui su Kristumi, su kuriuo mus sujungė Krikšto sakramentas. Po šv. Mišių visi drauge pagiedojo „Viešpaties Angelo“ maldą.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal