Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Caritas bendruomenę apjungia ir suartina piligrimystė (2011 11 09)

Artėjant džiugaus laukimo metui Adventui, visada prisimename, kad kažkas turi pasibaigti, o kažkas prasidėti iš naujo. Šių minčių vedini ir norėdami paskatinti naujai veiklai bei naujos idėjoms, lapkričio 3 dieną Vilkaviškio vyskupijos Carito Kalvarijos vaikų dienos centro „Žiniukas“ lankytojai, vykdydami socializacijos programos projektą, finansuojamą Kalvarijos savivaldybės, lydimi Vilkaviškio vyskupijos Carito darbuotojų, išvyko į piligriminę kelionę po Vilnių. Kartu keliavo ir jaunieji Carito savanoriai, kuriems tai buvo dovana už aktyvų dalyvavimą savanoriškoje veikloje.

Kelionės tikslas- aplankyti sostinę, susipažinti su religiniu, kultūriniu paveldu, apsilankyti Vilniaus arkivyskupijos Carite, smagiai ir turiningai praleisti laiką.

Jaunieji piligrimai aplankė Bažnytinio paveldo muziejų, Vilniaus Katedrą ir jos požemius, Rotušės aikštę, Vilniaus senamiestį, Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Vilniaus arkivyskupijos Carite įkurtas žvakių gamybos dirbtuvėles, pramogų ir laisvalaikio centrą „Ozas“.

Bažnytinio paveldo muziejuje visi susipažino su bažnytiniu lobynu: liturginiais reikmenimis, meno kūriniais, dailiųjų amatų dirbiniais, bažnytinės tekstilės dirbiniais.

Po to, grožėdamiesi rudenišku sostinės senamiesčiu, nužingsniavo į Vilniaus Katedrą, kurioje aplankė Šv. Kazimiero koplyčią ir Katedros požemius. Čia kelionės dalyviai susipažino su Šv. Kazimiero ir jo paveikslo istorija, sužinojo, kodėl jis paskelbtas Lietuvos ir jaunimo globėju. Bazilikos požemiuose prisiminė garsias Lietuvos gimines: Goštautus, Radvilus, Tiškevičius ir kitas žymias Lietuvai asmenybes. Ypač susidomėję visi klausėsi gidės pasakojimų apie archeologinius kasinėjimus, žymių žmonių nuveiktus darbus, praeities istorinius įvykius.

Išėję iš Vilniaus Katedros, grožėjosi didingu jos fasadu ir aikšte, Vilniaus senamiesčiu. Čia grupei teko išsiskirti- vaikai vyko į pramogų ir laisvalaikio centrą „Ozas“, o jaunieji karitiečiai ir Carito darbuotojai vyko į žvakių gamybos dirbtuvėles susitikti su žvakių gamintojais. Šios dirbtuvės jos darbuotojams yra galimybė realizuoti save, išmokti naujo amato, įgyti pasitikėjimo savimi, integruotis į darbo rinką.

Jaunuosius karitiečius žvakučių dirbtuvėse pasitiko direktorius Gintautas Andriulionis. Jis ir ten dirbantys priklausomybes turintys žmonės supažindino su adventinės akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelių, kitų liturginių žvakių gaminimo procesu, demonstravo pagamintus gaminius. Atvykę savanoriai ir Carito darbuotojai turėjo galimybę prisijungti prie žvakelių gaminimo proceso.

Grįžtant į namus piligrimai dalijosi įspūdžiais, išgirstomis istorijomis, pamatytomis vietomis, dėkojo Dievui už prasmingai praleistą dieną.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

««« atgal