Naujienos

Kunigų paskyrimai (2011 11 11)

Kun. Vidmantas Striokas, jam pačiam prašant, atleistas iš Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono bei Marijampolės dekanato vicedekano pareigų ir paliktas kitose ankstesnėse pareigose.

««« atgal