Naujienos

Advento rekolekcijos katechetams ir tikybos mokytojams (2011 11 29)

Lapkričio 25–27 dienomis Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinio centro patalpose, vyko Advento rekolekcijos, kurias organizavo vyskupijos Katechetikos bei Parapijinės katechezės centrai, skirtos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams bei katechetams. Rekolekcijoms vadovavo Kauno Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios rektorius fil. mgr. kun. Vaidas Lukoševičius SJ.

Rekolekcijos prasidėjo malda į Šventąją Dvasią, meldžiant, kad Viešpats leistų pajusti ir išgyventi savo artumą. Tuomet dalyviai išsakė savo lūkesčius, tarp kurių girdėjosi tokie, kaip noras atnaujinti ryšį su Viešpačiu, pabūti ramybėje, adoracijoje ir tyloje; daugiau laiko skirti maldai ir pabendrauti su bendraminčiais.

Rekolekcijų vadovas visas dienas pateikė trumpus impulsus asmeniniam mąstymui, kviesdamas skaityti ir mąstyti pagal Šventąjį Raštą, atsiverčiant tiek Senąjį tiek ir Naująjį Testamentus. Taip pat žmonės turėjo progą ir galimybę dalintis savo išgyvenimais bei mąstymo momentu juos palietusiu supratimu. Dalinimasis mažose grupėse padėjo ugdyti pasitikėjimą bei atsakomybę už vienas kitą.

Šeštadienio vakarą vyko Susitaikinimo pamaldos, kurių metų rekolekcijose dalyvaujantys galėjo atlikti asmeninę sakramentinę išpažintį, ar pasikalbėti su kunigais, rūpimais dvasiniais klausimais. Po Susitaikinimo pamaldų vyko naktinė adoracija, kurios metu rekolekcijų dalyviai pasiskirstę poromis turėjo ypatingą galimybę, pabūti labai arti Eucharistijoje pasilikusio Viešpaties.

Rekolekcijos užbaigtos bendra visų dienų refleksija bendrame rate, Eucharistijos šventimu bei bendrais pietumis.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal