Naujienos

Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams (2012 12 03)

Lapkričio 30 - gruodžio 2 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams bei katechetams. Rekolekcijas vedė br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

Pirmąją rekolekcijų dieną dalyviai išsakė savo lūkesčius, kurie juos atvedė į šias dienas. Dauguma turėjo troškimą nurimti, stabtelti, surinkti save, kad galėtų atnaujinta dvasia pasitikti beprasidedantį Adventą.

Rekolekcijų vadovas kalbėjo apie tylos ir leidimo Dievui kalbinti asmeniškai svarbą bei kovą su blogiu, ką nuolat akcentavo pal. Jurgis Matulaitis. Kovoje su blogiu labai svarbus dvasių skyrimas, kurį brolis pranciškonas rekolekcijų dalyviams išsamiai paaiškino.

Antrąją rekolekcijų dieną buvo mąstoma 2013 metų LJD tema „Jus aš draugais vadinu“, akcentuojant vidinio žvilgsnio nukreipimą į Jėzų.

Daug dvasinio peno rekolektantai turėjo stabteldami prie apaštalo Pauliaus asmens, kuriam Kristus buvo centras ir esmė.

Eucharistijos šventimas bei naktinė Švenčiausiojo sakramento adoracija leido kiekvienam susitikti Viešpatį, esantį šio sakramento realybėje.

Paskutinę rekolekcijų dieną mokytojai ir katechetai gilinosi į širdies maldą bei prieš sekmadienio Eucharistijos šventimą dalinosi dovanomis ir įžvalgomis, kurias Dievas davė per visas tris rekolekcijų dienas.

Rekolekcijų dalyviai džiaugėsi, kad žmonių ir Dievo artumas padėjo pasirengti Advento laikotarpiui, kuris iš tikybos mokytojų ir katechetų pareikalauja nemažai jėgų kitiems padedant išgyventi Dievo artumą.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal