Naujienos

Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijų kelionės pradžios iškilmė Vilkaviškio katedroje (2012 12 04)

Gruodžio 2 d. Vilkaviškio katedroje buvo iškilmingai švenčiamas pirmasis Advento sekmadienis. Pradedant naujus liturginius metus Vilkaviškio vyskupijoje prasideda ir palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijų kelionė po vyskupijos parapijas.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge koncelebravo vyskupo generalvikaras, katedros kapitulos pirmininkas, kanauninkai ir vyskupijos dekanatų dekanai. Liturgija prasidėjo iškilminga procesija, kurios metu buvo įneštas relikvijorius su palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo relikvija.

Pradedant Šventąją Mišių auką vysk. R. Norvila pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė bendrai maldai. Ganytojas pristatė pal. Jono Pauliaus II kraujo relikviją, gautą iš Krokuvos arkivyskupo, artimo popiežiaus bendradarbio kardinolo S. Dziwisz. Ganytojas sakė, jog Marijampolėje įkurta pal. Jono Pauliaus II parapija. Kadangi parapija bažnyčios dar neturi, buvo nutarta organizuoti relikvijų piligrimystę po vyskupijos parapijas. Taip tikintieji galės prisiminti palaimintąjį, jo tikėjimo liudijimą, melsti jo užtarimo.

Homilijos metu vysk. R. Norvila plačiau pristatė palaimintojo asmenybę, primindamas buvusio popiežiaus veiklą, mokymą, Bažnyčios ganytojo sielovadines keliones.

Taip pat vyskupas kalbėjo jog Lietuviai jį su dėkingumu pamena ir dėl mūsų sovietmečiu okupuotos šalies vargų kėlimo tarptautinėje erdvėje, jo iniciatyva vykusio išskirtinio Lietuvos krikšto 600 metų paminėjimo Vatikane bei dėl palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos. Ypatingai svarbi buvo mūsų šaliai popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimystė į mūsų šalį 1993 metais.

Pamokslininkas sakė, jog Jonas Paulius II dažnai ragino – nebijokite! Ir kvietė palaimintojo įkvėptiems ir mums šiandien nebijoti tikėti, nebijoti išpažinti savo tikėjimą, nebijoti jį džiugiai liudyti, nes prisikėlęs Kristus yra su mumis.

Po šv. Mišių palaiminimo buvo pagerbtos pal. Jono Pauliaus II relikvijos, giedama pal. Jono Pauliaus II litanija.

Palaimintojo relikvijorius keliaus per visas vyskupijos parapijas ir kiekvienoje iš jų bus savaitę.

Vilkaviškio vyskupijos kurija

««« atgal