Naujienos

Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams bei katechetams (2012 12 05)

Gruodžio 4 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko mini seminaras – Meditacija apie laiką, Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams bei katechetams. Seminarą parengė vyskupijos Katechetikos ir Parapijinės katechezės centrai; jame dalyvavo 28 vyskupijos mokytojai.

Vykusio seminaro esmė – pasiūlyti mokytojams naują metodą, kurio dėka galėtų kalbėti apie Kalėdų žinios prasmę su savo mokytojų kolektyvais mokyklose, su mokinių tėvais, pačiais mokiniais bei sau brangiais ir artimais žmonėmis.

Seminaro pradžioje ir pabaigoje dalyviams buvo pristatytas pedagoginis ir dvasinis metodo – meditacijos pagrindas, kad pats jį naudojantis asmuo suvoktų ką juo nori pasakyti ir kokį tikslą pasiekti.

Metodikoje gausu meditacinės muzikos, kuris padeda susikaupti bei mąstyti. Naudojami V. Mačernio tekstai, kurie padeda įsigilinti į gyvenimo žingsnių prasmę, keliant klausimą, kokia toji prasmė be Dievo ir ką Dievas gali duoti žmogaus gyvenimui. Dalyviams rankose laikant iš duonos pagamintas pėdeles su degančiomis žvakutėmis buvo ypatinga proga pamąstyti apie gaunamą ir dovanojamą šviesą, atliepiant į dieviškąją šviesą, kurią ypatingai paryškina Jėzaus gimimas žmogumi.

Pabaigoje, seminaro dalyviai galėjo įsigyti visą reikiamą metodiką, kad savo darbovietėse bei parapijinėse bendruomenėse esantiems žmonėms galėtų padėti susitelkti šventu Advento laiku.

Kunigas Rytis Baltrušaitis

««« atgal