Naujienos

Konkursas Palaimintojo Jurgio Matulaičio metams (2012 12 19)

2012 metus Lietuvos vyskupams paskelbus Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais, kad jų metu geriau susipažintume su palaimintojo gyvenimu, darbais, mokymu bei dvasingumu, buvo išpildyta daug įvairių iniciatyvų, išgyventa kūrybingų idėjų išsipildymų tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras pakvietė vyskupijos mokyklas lankančius moksleivius dalyvauti konkurse, skirtame pal. Jurgiui Matulaičiui.

1-5 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje, kurią organizavo Vilkaviškio vyskupijos Vaikų sielovados centras. 6-9 klasių moksleiviai turėjo galimybę dalyvauti kryžiažodžių kūrimo konkurse. Kryžiažodžiai buvo įvairių formų, o juose buvo užfiksuoti pagrindiniai palaimintojo gyvenimo įvykiai bei datos.

10-12 klasių mokiniai dalyvavo laiško rašymo pal. J. Matulaičiui konkurse. Kiekvienas šias klases lankantis mokinys gavo paties palaimintojo rašytą laišką, kurį vyskupijos Katechetikos centras parengė remdamasis J. Matulaičio kalba, pasakyta pavasarininkams 1925 metais Kaune. Laiške palaimintasis asmeniškai kreipiasi į šiandienius jaunuolius. Jis kalba apie svarbius dalykus – išsilavinimą, intelektualumą bei Dievo vietą žmonijos gyvenime ir kviečia jauną žmogų būti ištikimu savo Tėvynei, Dievui vis atrandant ir net kovojant dėl tikrųjų gyvenimo idealų, kurie derinasi su Kristaus evangeliniais paraginimais.

Konkursas vyko dviem etapais: š.m. rugsėjo 1 – lapkričio 31 dienomis mokyklose, kur vietinė sudaryta komisija atrinko geriausius darbus, ir gruodžio 1 – 14 dienomis, kuomet geriausi darbai suplaukė į vyskupijos Katechetikos centrą. Sudarytos komisijos atrinko kūrybingiausius bei labiausiai konkurso nuostatas atitikusius darbus. Atrinkti geriausius buvo rimtas iššūkis, kadangi darbų buvo neįprastai gausu.

Baigiamasis konkurso renginys vyko š.m. gruodžio 14 dieną Marijampolėje. Pakviesti kryžiažodžių kūrėjai Marijampolės Marijonų gimnazijoje sprendė jiems parengtą kryžiažodį, kad būtų paskirtos trys geriausias vietos. Kol komisija tikrino darbus, visi renginio dalyviai aplankė pal. J. Matulaičio relikvijas, susikaupė trumpai bendrai maldai bei viešėjo pal. J. Matulaičio muziejuje. 15 val. visi konkurso dalyviai rinkosi Marijonų gimnazijos aktų salėje, kur buvo įteikti apdovanojimai nugalėtojams, visiems dalyviams, moksleivių tikybos bei padėjusiems parengti darbus lietuvių kalbos mokytojams.

Pirmiausiai buvo apdovanoti kryžiažodžių konkurso nugalėtojai. Ses. Viktorija Plečkaitytė po trumpo įvado apie palaimintąjį ir jaunimą apdovanojo I-ąją vietą kryžiažodžių konkurse laimėjusią Mastaičių pagrindinės mokyklos (Kauno r.) septintos klasės mokinę Moniką Janutytę (tikybos mokytoja Loreta Mockevičienė). Jai ir visai jos klasei buvo įteiktas prizas – kvietimas nemokamai apsilankyti pal. J. Matulaičio muziejuje. II-ąją vietą užėmė Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos aštuntos klasės mokinys Simas Bašinskas (tikybos mokytoja – Jolita Paužienė). III-ąją vietą - Mastaičių pagrindinės mokyklos devintos klasės mokinė Inga Rimskytė (tikybos mokytoja Loreta Mockevičienė).

Prieš įteikiant padėkos raštus ir dovanas laiško palaimintajam nugalėtojams, žodį tarė laiškų vertinimo komisijos narė, Keturvalakių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Regina Gintautaitė. Mokytojos pasisakymas tapo savotišku liudijimu apie jaunimą, kuris vadovaujasi tiek krikščioniškomis, tiek ir bendražmogiškomis vertybėmis bei yra stipri viltis Lietuvai ir Bažnyčiai. Mokytoja Regina liudijo, kad skaitomi laiškai ją palietė asmeniškai ir pačiai padėjo rasti atsakymus į kai kuriuos klausimus. I-ąją vietą laiškų konkurse užėmė Marijampolės Sūduvos gimnazijos abiturientas Vytautas Traškevičius (tikybos mokytoja Daiva Macanskienė). Nugalėtojas susirinkusiems drąsiai perskaitė savo laišką, kurio pabaigoje pabrėžia, kad ne viskas prarasta - susitelkus bei Dievui laiminant, o palaimintajam Jurgiui užtariant, dėl Tėvynės ir Bažnyčios galima padaryti labai daug. II-osios vietos buvo skirtos net dvi. Jas laimėjo Šventežerio vidurinės mokyklos (Lazdijų r.) dešimtokė Jovilė Jurkonytė (tikybos mokytoja Jacinta Goberienė) bei Marijampolės Marijonų gimnazijos abiturientas Mantas Kaminickas (tikybos mokytojas kun. Piotr Wojtonis, lietuvių kalbos mokytoja Liveta Kiverienė). Tris III vietas laimėjo šie moksleiviai: Eleonora Samsonaitė, Marijampolės Marijonų gimnazijos III klasės gimnazistė (tikybos mokytojas kun. Piotr Wojtonis bei lituanistė Ina Subačienė), Ieva Paškauskaitė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos abiturientė (tikybos mokytoja Eglė Čiaučionaitė) bei Laura Bendaravičiūtė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos abiturientė (tikybos mokytoja Daiva Macanskienė, lituanistė Virginija Zabilevičienė).

Šventinis renginys užbaigtas Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vaišėmis ir maloniais pokalbiais.


Vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal