Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Gavėnios rekolekcijos (2013 02 19)

Vasario 15–17 dienomis, Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai dalyvavo gavėnios rekolekcijose, kurios vyko Senuosiuose Trakuose, pas šv. Jono apaštalines seseris.

Rekolekcijos prasidėjo šv. Mišiomis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

Rekolekcijų metu mokytojai klausė mokymų, kuriuos vedė vienuolyne gyvenančio seserys. Buvo aptartos ir pagilintos tylos, vidinės maldos, Šventojo Rašto skaitymo Lectio divina metodu temos bei kalbėtasi apie kiekvieno sąmoningo krikščionio keliui būdingus dalykus, stabtelint ir prie džiaugsmų ir prie sunkumų, kuriuos galime pavadinti gundymais.

Rekolekcijų dalyviai turėjo pakankamai laiko asmeninei maldai, tylai bei apmąstymas; patys prisidėjo prie buitinio gerbūvio, kad rekolekcijos būtų kiek įmanoma kokybiškesnės ir padedančios prasmingam gavėnios bei Viešpaties Prisikėlimo išgyvenimui.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal