Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų piligrimystė Romoje švenčiant Tikėjimo metus (2013 02 24-03 02)

Vasario 24 dieną, grupė Vilkaviškio vyskupijos kunigų lydimų savo ganytojo J. E. Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilo atvyko į Romą, piligriminei kelionei, aplankyti šv. apaštalų Petro ir Pauliaus kapų, bei kitų Romoje esančių šventovių ir taip paminėti Visuotinėje Bažnyčioje popiežiaus Benedikto XVI paskelbtų Tikėjimo metų.


Pirmąją piligrimystės dieną, pirmadienio ryte, piligrimai, kartu su Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos bendruomene šventė Mišias, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Ganytojas linkėjo, kad buvimas Romoje, praturtintų ne tik kultūrine patirtimi, bet paliestų ir jautrus dvasingumas, kylantis iš Romoje esančių šventovių.

Po rytinių šv. Mišių piligrimai lankėsi Laterano bazilikoje ir dalyvavo joje vyksiančioje adoracijoje, aplankė Laterano universitetą, Šventųjų laiptų ir Šv. Klemanso bazilikas, bei sustojo trumpai maldai prie Šv. Kotrynos Sienietės kapo, esančioje bazilikoje šalia Romos Panteono.


Antrąją piligrimystės dieną, antradienį, Vilkaviškio vyskupijos kunigai drauge su ganytoju aplankė šv. Sebastijono katakombas ir baziliką, kurioje, šalia trečiajame amžiuje gyvenusio popiežiaus ir kankinio šv. Fabijono relikvijų, buvo švenčiama Eucharistija.

Aplankius katakombas, pirmųjų krikščionių laidojimo, susirinkimo ir maldos vietą, piligrimai minutėlę pasimeldę „Quo Vadis“ bažnyčioje pajudėjo į šv. Pauliaus baziliką. Ši didžioji bazilika pastatyta šv. Pauliaus palaidojimo vietoje ir kaip pirmaisiais krikščionybės amžiais, taip ir dabar, traukia piligrimus iš viso pasaulio, prie šio didžiojo Evangelijos liudytojo kapo, atnaujinti ir sustiprinti savo tikėjimą. Ta proga, Vilkaviškio vyskupijos ganytojas, vysk. R. Norvila, pakvietė kunigus drauge išpažinti savo tikėjimą „Credo“ malda.


Trečioji piligrimystės diena, trečiadienis, buvo viena iš įsimintiniausių. Nuo ankstyvo ryto piligrimai pajudėjo link Vatikano miesto ir joje esančios didžiosios šv. Petro bazilikos. Šioje bazilikoje, visai šalia šv. apaštalo Petro kapo, po bazilika esančioje Lietuvių šv. Kazimiero koplyčioje, Vilkaviškio vyskupijos kunigai drauge su savo vyskupu šventė Mišias, o po jų dalyvavo paskutinėje – atsisveikinimo su Romos vyskupo, Popiežiaus Benedikto XVI generalinėje audiencijoje. Kunigai turėjo puikią galimybę ne tik pasimelsti prie pirmojo popiežiaus kapo, bet drauge su kitais piligrimais esančiais Bažnyčios širdyje iš arti pamatyti, bei gyvai išgirsti jiems kalbantį apaštalo Petro įpėdinį.

Po audiencijos Vilkaviškio vyskupijos piligrimai papietavę kavinėje „Cantina Tirolese“, ji įdomi tuo, jog dar būdamas Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektu kardinolas J. Ratzingeris mėgdavo čia valgyti.


Ketvirtąją piligrimystės dieną, ketvirtadienį, piligrimai išvyko už Romos miesto link Asyžiaus. Atvykę čionai, maldininkai sustojo trumpai maldai Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės (Porciunkulės) bazilikoje esančioje šv. Pranciškaus rankomis atstatytoje bažnytėlėje. Vėliau, ant Rojaus kalvos, šv. Pranciškaus bazilikoje, pastatytoje ant jo kapo, šventė Mišias, bei pavaikščioję gražiomis Asyžiaus gatvėmis, ir prieš kelionę namo sustoje trumpai maldai šv. Klaros bazilikoje, piligrimai pajudėjo link Romos.


Penktoji ir paskutinioji piligrimystės diena buvo skirta ypatingiau pagerbti Dievo Motiną Švč. Mergelę Mariją. Piligrimai ankstų rytą švęsti šv. Mišias nuskubėjo į didžiąją Švč. M. Marijos (Snieginės) baziliką, kurią apžiūrėję, trumpai pasimeldę po centriniu altoriumi esančioje kriptoje, prie kūdikėlio Jėzaus ėdžių relikvijų, bei stebuklingo „Salus Populi Romani“ paveikslo, vaizduojančio Švč. M. Mariją su kūdikėliu Jėzumi ant rankų ir esančio kairėje bazilikos navoje – popiežiaus Pauliaus V koplyčioje, susitelkė šv. Mišių aukai vienoje iš bazilikos šoninių koplyčių. Šv. Mišių koncelebracijoje dalyvavo ir vienos iš Romos Popiežiškų kolegijų „Pontificio collegio Rusicumo“ rektorius kun. Lionginas Virbalas SJ. Po šv. Mišių kun. L. Virbalas SJ supažindinęs piligrimus su trumpa pirmųjų krikščionybės amžių istorija, papasakojęs apie Romoje esančių antikinių bazilikų architektūrinį ir sakralinio meno stilių, visus pakvietė papietauti ir pabendrauti prie pietų stalo drauge su čia studijuojančiais Rytų apeigų katalikais kunigais „Rusicum“ kolegijoje.


Kovo 2 d. ankstyvą šeštadienio rytą, Vilkaviškio vyskupijos kunigai - piligrimai, drauge su savo vyskupu, kupini įspūdžių ir „Tikėjimo metais“ prisilietę prie Visuotinės Bažnyčios tikėjimo patirties, bei liudijimo, kylančio iš šventųjų ir kankinių pavyzdžio, bei Bažnyčios mokytojų veiklos ir „gyvos“ Romos istorijos išvyko į Lietuvą, į savo parapijas, tęsti savo gražios, prasmingos ir šviesios tarnystės, kurią gyvas ir asmeninis tikėjimas paverčia piligrimyste, kitus žavinčia ir traukiančia prie Kristaus su begaliniu džiaugsmu. „Norėčiau, kad kiekvienas džiaugtųsi, jog yra krikščionis“. Pop. Benediktas XVI. (2013-02-27, Vatikanas).


Kun. Aurimas Stiklakis

««« atgal