Naujienos

Kunigo Mindaugo Puidoko laidotuvės Liškiavoje (2013 03 01)

Vasario 28 dieną, Liškiavos Švč. Trejybės parapijoje vyko 2013 m. vasario 25 d. mirusio Vilkaviškio vyskupijos kunigo kanauninko teol. dr. Mindaugo Puidoko laidotuvės.

Prieš šv. Mišias parapijos klebonas ir Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos pirmininkas kan. Valius Zubavičius OP trumpai pristatė laidojamo kunigo biografiją, paminėdamas kilmės, mokslo, studijų bei kunigiškos tarnystės vietas, o taip pat paminėdamas išskirtines kun. Mindaugo savybes – meilę liturgijai ir Šventajam Raštui bei pakviesdamas malda prašyti Dievo gailestingumo.

Šv. Mišios vadovavo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, drauge koncelebravo dalis vyskupijos kanauninkų, mirusiojo kunigo kurso draugai, buvę mirusiojo studentai kunigai bei Vilkaviškio vyskupijos kunigai – viso apie penkiasdešimt dvasininkų.

Pradėdamas Eucharistijos šventimą vyskupas J. Žemaitis MIC priminė, kad pats yra suteikęs šventimus velioniui kunigui, kuris buvo apdovanotas talentais mokslui ir ypač karšta meile liturgijai, kuri negali likti tik sausos apeigos, bet turi būti gyvas susitikimas su Dievu. Vyskupas priminė paskutinę Popiežiaus Benedikto XVI pontifikato dieną, paskutinę žiemos dieną bei paskutinę kun. Mindaugo dieną, kurioje nelinksmi susirinkome, bet viltis Viešpatyje stipresnė už mūsų liūdesį.

Homiliją sakęs Tabariškių parapijos klebonas, laidojamo kunigo kurso draugas, kunigas Rimantas Baltrušaitis, kvietė susirinkusius atnaujinti supratimą, kad Dievas yra ištikimas visais žmogaus gyvenimo atvejais, net ir tuomet, kai žmogus nusisuka nuo Dievo. Homiletas sakė: „Kas yra kunigas? Jis yra kaip kelio ženklas, kuris gali būti vėjų aplamdytas, žmonių sudarkytas, bet vis tiek rodo kryptį“.

Po šv. Mišių kun. Mindaugo Puidoko palaikai buvo palydėti į Liškiavos kapus, nes tokią valią pats velionis buvo išreiškęs. Prie kapo duobės kalbėjo kurso draugas g. kan. Alytaus dekanas Arūnas Užupis, trumpai prisiminęs mokslo seminarijoje metus. Šiltą ir jautrų žodį tarė Gerdašių parapijos atstovė, pabrėžusi, kad svarbius mokslus baigusiam kunigui Mindaugui buvo lengva bendrauti su paprastais kaimo žmonėmis. Iš kun. Mindaugo gimtųjų kraštų atvykusių tikinčiųjų vardu kalbėjo Lukšių seniūnijos seniūnas Vidas Cikana, kuris pasakė susimąstyti priverčiančius žodžius: „Kai gyvename, tai vieni su kitais esame labai šalia, o drauge ir labai toli, labai pažįstami ir labai nepažįstami. Zanavykijos krašto, o ypatingai Ilguvos parapijos žmonių vardu dėkoju, kad Liškiavos parapijos žmonės taip nuoširdžiai priėmėte iš mūsų kilusį kunigą“.

Į Dzūkijos smėlio prieglobstį atiduodant žemiškuosius kunigo Mindaugo palaikus visi drauge giedojo giesmes „Viešpaties Angelas“ bei „Marija, Marija“.

Naują, jauno kunigo kapo kauburėlį papuošus gėlių žiedais, parapijos klebonas visus laidotuvių dalyvius pakvietė tradicinių gedulingų pietų.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal