Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje (2013 04 11)

Valandų liturgijos malda, kuriai vadovavo Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos vikaras kun. Vitalij Volodkovič, balandžio 9 dieną, Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko kasmėnesinis vyskupijos kunigų susirinkimas. Jį velykiniu sveikinimu kunigams pradėjo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Pirmoje susirinkimo dalyje į susirinkusiuosius kreipėsi Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys, kunigams pristatęs Nepilnamečių apsaugos ir Prevencijos gaires, skirtas Katalikų Bažnyčioje dirbantiems dvasininkams, vienuoliams, savanoriams ir kitiems darbuotojams. Ragindamas išlikti jautriems ir išmintingiems, prelegentas minėtas gaires pristatė Kanonų teisės Kodekso ir Lietuvos Respublikos įstatymų šviesoje.

Antroje dalyje vyskupas R. Norvila savo bendradarbius supažindino su 2012 metų statistiniais duomenimis. Praėjusiais metais Vilkaviškio vyskupijoje buvo pakrikštyti 3797 asmenys, 1962 tikintiesiems suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, palaiminta 988 porų santuoka, Ligonių sakramentas suteiktas 5658 negalioje esantiems tikėjimo broliams ir seserims. Į amžinojo poilsio vietą palydėti 4905 vyskupijos tikintieji. Sekmadienio Eucharistiją vyskupijos bažnyčiose vidutiniškai švenčia 27199 asmenys. 2012 metais vyskupijos teritorijoje gyveno 96 vienuoliai: vyrų – 7, moterų – 89. Drauge su Vilkaviškio vyskupu R. Norvila Gerąją Naujieną vyskupijos tikintiesiems skelbė 122 vyskupijos kunigai. 2012 metų liepos 22 dieną vyskupijoje buvo koncekruota Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia.

Susirinkimo pabaigoje Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro darbuotojos taip pat pateikė keletą pastebėjimų dėl porų ruošimo Santuokos sakramento ruošimui.

Kaip ir kiekvienas susirinkimas, taip ir šis, buvo baigtas bendrais pietumis ir nuoširdžia vyskupijoje tarnaujančių kunigų tarpusavio bendryste.


Kun. Jonas Jonuška

««« atgal