Naujienos

Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams (2013 04 22)

Balandžio 19 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro organizuotas kvalifikacinis seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams - „Meilės šypsniai ir šposai“, kurį vedė gydytojas psichoterapeutas teol. lic. Gintautas Vaitoška, šiuo metu dribantis tarptautiniame teologijos institute Austrijoje.

Pirmoje seminaro dalyje lektorius kalbėjo apie meilės sampratą, į kurią įeina ne tik jausmai, ką mėgsta pabrėžti šiandieniai žmonės, bet ir buvimas drauge, ypatingai rimtoje draugystėje ir santuokoje, tam tikrų dalykų darymas dėl kito. Buvo kalbama ir apie gyvenimo „susidėjus“ reiškinį, kuris iš būsimų sutuoktinių atima draugystės ir tikro vienas kito pažinimo dovaną.

Antroje seminaro dalyje buvo analizuojami Europos Sąjungos dokumentai ir konvencijos, kurios tiesiogiai ir netiesiogiai kalba apie žmogaus lytiškumą, gimtį bei kartais subtiliai pateikia pasiūlymus, kurie neapdairesnį skaitytoją gali suklaidinti. G. Vaitoška pagelbėjo „perskaityti“ konkrečią ir šiuo metu Lietuvai siūlomą priimti konvenciją, kurioje pabrėžiama smurto šeimoje problema, tačiau yra „užkoduoti“ ir krikščioniškos žmogaus orumo (lytinio tapatumo) sampratos pažeidimai. Lektorius išsamiai aptarė su žmogaus gimtimi ir lytine tapatybe susijusias problemas, bei pasaulines tendencijas, kurios akivaizdžiai kertasi su krikščioniška morale.

Trečioji seminaro dalis buvo skirta mokytojams, kurie buvo dalyvavę G. Vaitoškos 2012 metais Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro rengtame seminare. Šioje dalyje seminaro dalyviai dalinosi mintimis, kaip jiems sekasi dirbti žmogaus lytiškumo ugdymo srityje mokyklose, ypatingai taikant vienuolikos pamokų planą, parengtą seminaro lektoriaus su bendradarbiais. Mokytojai noriai ir atvirai išsakė ir džiaugsmus ir sunkumus, turėdami viltį, kad jų darbas šioje srityje tikrai yra ženklus indėlis į būsimų tėvų gyvenimą.

Pabaigoje G. Vaitoška atsakė į klausimus bei apibendrino seminarą leisdamas suvokti, kad be Dievo malonės tiek ištikimybė, tiek ir skaistumas yra vargiai ar bepasiekiami.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal