Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2013 05 16)

Gegužės 14 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas.

Susirinkimas pradėtas bendra malda – Valandų liturgija – Dienine.

Po bendros maldos pagrindinį pranešimą skaitė kun. prof. Andrius Narbekovas. Prelegentas palietė svarbius moralinius aspektus, būdingus sutuoktinių gyvenimui, kurie yra dažna realybė švenčiant Susitaikinimo sakramentą ar atvirai kalbantis su žmonėmis. Profesorius gan išsamiai kalbėjo kontracepcijos tema, kuri aktuali nemažam procentui sutuoktinių, kurie tai išgyvena labai skirtingai. Kalbėdamas šia tema kun. A. Narbekovas palietė ir kitus su morale susijusius aspektus, dažniau ar rečiau, bet sutinkamus pastoracijoje.

Antroje susitikimo dalyje kunigai buvo kviečiami aktyviau atliepti į Lietuvos Jaunimo dienas bei Sekminių šventimą Meteliuose, Kryžių šventovėje. Taip pat buvo pristatytas pavyzdinis parapijų informacinis puslapis internete.

Pabaigoje kalbėjęs vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila pristatė kelias su liturgija bei pastoracija susijusias aktualijas.

Susirinkimas užbaigtas bendrais pietumis, kurių metų buvo pasveikinti ir pagerbti kunigystės ir amžiaus sukaktis švenčiantys kunigai. Po pietų posėdžiui rinkosi vyskupijos katedros kapitulos kanauninkai.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal