Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos posėdis (2013 06 10)

Birželio 6 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Katechetikos centro vadovas bei visų septynių Vilkaviškio vyskupijos metodinių centrų vadovai bei vyskupijos Parapijinės katechezės centro referentė.

Pirmiausia, buvo pasveikinta naujoji Šakių dekanato metodinio centro vadovė, Gelgaudiškio vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Vilma Sluoksnaitienė, kuri šias pareigas eis tris metus. Vėliau, kiekvieno dekanato vadovė pristatė dekanato mokytojų veiklą vykusią 2012 – 2013 mokslo metais. Vadovės pasidalino sėkmėmis, pasiekimais bei džiaugsmais, bet taip pat išsakė rūpimus bei probleminius klausimus.

Vidurdienyje Pastoracinio centro koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose drauge su posėdžio dalyviais meldėsi ir vyskupijos Pastoracinio centro darbuotojai, dėkodami Dievui už tai, ką iš jo malonės jau gavo, bei pavedė jam ateitį, kuri dar laukia.

Po bendrų pietų, antroje posėdžio dalyje, buvo pristatyta Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro parengta statistika apie tikybos mokytojus, bei mokinius, pasirinkusius tikybos pamokas. Kiek vėliau buvo aptartas jau įgyvendintas veiklos planas ir pereita prie naujų darbų, projektų bei planų pristatymo, kas nuteikė viltingai ir padėjo suvokti, kad dirbama kryptingai, visokeriopai stengiantis pagelbėti tikybos mokytojams kuo kokybiškiau vesti tikybos pamokas, ir savo tarnystę suvokti kaip pašaukimą.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal