Naujienos

Kunigų paskyrimai (papildyta)

Kun. Kęstutis Bekasovas atleistas iš Aleksoto parapijos klebono pareigų ir paskirtas Aleksoto parapijos altaristu.

Kan. Valius Zubavičius atleistas iš Liškiavos ir Gerdašių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Aleksoto parapijos klebonu.

Kun. Jonas Cikana atleistas iš Šventežerio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Liškiavos bei Gerdašių parapijų klebonu.

G. kan. Egidijus Juravičius atleistas iš Veisiejų bei Paveisininkų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Šventežerio parapijos klebonu.

Kun. Žydrūnas Burnys atleistas iš Išlaužo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Veisiejų bei Paveisininkų parapijų klebonu.

Kun. Jonas Jonuška atleistas iš Prienų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Išlaužo parapijos klebonu.

Kun. Marius Pėčelis atleistas iš Garliavos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Prienų parapijos vikaru.

Kun. Valdemaras Smulskis atleistas iš Vilkaviškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Garliavos parapijos vikaru.

Kan. emer. Vytautas Vaičiūnas atleistas iš Šlienavos parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šlienavos parapijos altaristu.

Kun. Antanas Mickevičius atleistas iš Ežerėlio bei Zapyškio parapijų klebono pareigų ir paskirtas Šlienavos parapijos klebonu.

Kun. Juozas Fakėjavas atleistas iš Bagotosios parapijos klebono pareigų ir paskirtas Ežerėlio bei Zapyškio parapijų klebonu.

Kun. Mindaugas Martinaitis atleistas iš Aleksoto parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Bagotosios parapijos klebonu.

G. kan. Robertas Bruzga atleistas iš Veiverių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Garliavos parapijos altaristu-vikaru.

Kun. Kęstutis Vosylius paskirtas Veiverių parapijos administratoriumi.

Kun. Alfredas Nėnius atleistas iš Gelgaudiškio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Rudaminos parapijos klebonu.

Kun. Kęstutis Sprangauskas atleistas iš Rudaminos parapijos klebono pareigų ir paskirtas Gelgaudiškio parapijos klebonu.

Kun. Remigijus Maceina atleistas iš Liudvinavo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Igliaukos bei Gudelių parapijų klebonu.

Kun. Rimantas Simanavičius atleistas iš Igliaukos bei Gudelių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Liudvinavo parapijos klebonu.

Neopresbiteris Deividas Baumila paskirtas Vilkaviškio parapijos vikaru.

Diak. Arnas Budrius paskirtas atlikti pastoracinę praktiką Vilkaviškio parapijoje.

Kun. Virginijus Vaitkus atleistas iš Garliavos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Gižų parapijos klebonu.

Kun. Vytautas Antanas Matusevičius paskirtas 5 metų laikotarpiui vyskupijos egzorcistu.

Kun. Egidijus Juravičius paskirtas Vilkaviškio katedros kapitulos garbės kanauninku.

Kun. Valerijus Rudzinskas paskirtas Vilkaviškio katedros kapitulos garbės kanauninku.

Kun. Marius Rudzinskas atleistas iš Avikilų Vaiko tėviškės namų kapeliono pareigų.

Kun. Romas Budrevičius paskirtas Avikilų Vaiko tėviškės namų kapelionu.

««« atgal