Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens konferencija Prienuose (2013 08 29)

Rugpjūčio 27 dieną Prienuose vyko tradicinė kasmetinė Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencija, organizuojama vyskupijos Katechetikos centro.

Šventė prasidėjo šventomis Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Vyskupijos ganytojo Rimanto Norvilos vadovaujamoje liturgijoje meldėsi keleto dekanatų dekanai, parapijose tarnaujantys kunigai, susirinkę tikybos mokytojai, Prienų parapijos žmonės. Liturgiją pagyvino iškilminga vietinės parapijos ministrantų asista bei Prienų „Žiburio“ gimnazijos gimnazistų giedojimas (vad. mokytoja ekspertė Roma Ruočkienė).

Šventų Mišių pradžioje vyskupas R. Norvila pasidžiaugė dalyvaujančiais tikybos mokytojais, primindamas tądien minėtą šv. Moniką, dėl savo sūnaus Augustino išliejusią ne vieną ašarą bei nuėjusią ilgą atgailos kelią, kad jis sugrįžtų prie Dievo. Ganytojas ragino susirinkusius neprarasti vilties ir net sunkiausiose situacijose pasitikėti Dievu, jam pavedant ir naujuosius mokslo metus.

Homilijos metu, komentuodamas tos dienos Šventojo Rašto skaitinius, Prienų dekanato dekanas ir vietinės parapijos klebonas g. kan. Jonas Baliūnas labai taikliai priminė ir pastebėjo, kad galima turėti itin stiprų žmogišką užnugarį, begalę pažinčių, tviskančių talentų, bet be Dievo palaimos visa tai gyvenime neš tik labai menkus vaisius, o dažniausiai lydės nusivylimas ir nepasitenkinimas. Ir atvirkščiai, net ir esant netobulam, bet atviram Dievui, juo pasitikint ir leidžiantis būti auginamu bei ugdomu, Viešpats visada remia ir palaiko.

Po šv. Mišių visi konferencijos dalyviai rinkosi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, kur po registracijos prasidėjo metinė konferencija.

Pirmiausiai sveikinimo žodį tarė vyskupas Rimantas Norvila, vėliau mokytojams derinti savo gyvenimą su tuo, ko jie moko, linkėjo gimnazijos šeimininkė direktorė Irma Šneiderienė bei Prienų švietimo centro vadovė Danutė Stankevičienė.

Pranešimą tema „Tikybos mokytojo vaidmuo kuriant atjautos civilizaciją“ skaitė sesuo soc. mokslų dr. Daiva Kuzmickaitė. Lektorė akcentavo įsijautimo į kito žmogaus rūpesčius svarbą per tai atrandant ir patį žmogų ir padedant jam tapti panašiu į Kūrėją. Pateikdama daugybę įtikinamų pavyzdžių lektorė įrodė, kad nėra nė vieno žmogaus, kurio sužeidimo, nusivylimo gyvenimu bei savimi ar Dievu negalėtų nugalėti nesavanaudiška artimo meilė ir laiko skyrimas kitam, esančiam visai šalia: namuose, gatvėje, mokykloje, parapijoje.

Vėliau vyskupijos Katechetikos centro vadovas smulkiai bei išsamiai pristatė popiežiaus Pranciškaus dovaną, skirtą Tikėjimo metams, encikliką „Lumen fidei“ apie tikėjimą, kuri lietuvių kalba pasirodys rugsėjo mėnesį. Lektorius paanalizavo kiekvieno enciklikos skyriaus struktūrą, pateikdamas autentiškas citatas ir pabaigoje rekomenduodamas, kur galėtų būti naudojamas šis gyvas krikščionybės vadovėlis.

Konferencijos pabaigoje buvo pagerbti studijas baigę bei brandžius jubiliejus švenčiantys vyskupijos tikybos mokytojai.

Jaukią nuotaiką kūrė tarp atskirų konferencijos dalių įsiliejančios ir visus dalyvius įtraukiančios mok. R. Ruočkienės vadovaujamo choro dainos.

Šventinė konferencija užbaigta turininga agape Prienų parapijos namuose.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal