Naujienos

Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams (2013 09 09)

Rugsėjo 5 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko vyskupijos Katechetikos centro organizuotas seminaras „Pirmų ir penktų klasių tikybos vadovėlių bei pratybų pristatymas“. Seminaro tikslas – palydėti naujus pirmos (Būti su Dievu (aut. Erika Margytė ir Loreta Keršytė) Katalikų pasaulio leidiniai, 2013) ir penktos (Džiaugsmas tikėti (aut. Genovaitė Dobikaltienė ir Jurgita Vaitkutė) Katalikų pasaulio leidiniai, 2013) klasės vadovėlius ir pratybas bei su jų sistema supažindinti mokytojus.

Seminaro lektorės – vadovėlių autorės - mokytoja ekspertė Erika Margytė ir mokytoja metodininkė Genovaitė Dobikaltienė.

Seminarą sudarė trys dalys.

Pirmoje seminaro dalyje itin gausiai susirinkę seminaro dalyvaiai dirbo mažose grupėse, kuriose pirmiausiai bandė užrašyti klausimus, kurie kyla mąstant apie pirmaklasius ir penktokus. Vėliau grupelės pasikeisdamos grupių darbalapiais bandė surašyti patarimus vienos kitoms, kaip galima būtų spręsti vieną ar kitą, tiek su tikėjimu, tiek su psichologija, adaptavimusi, susijusią problemą. Galiausiai grupelės pristatė savo darbus, parinkdamos po vieną aktualų klausimą. Seminaro lektorėms pasidalinus labai konkrečiais patarimais, visi dalyviai sėdo prie sotaus pietų stalo.

Antroje seminaro dalyje E. Margytė išsamiai pristatė pirmai klasei skirtą vadovėlį bei pratydamas (Būti su Dievu), padėdama suvokti vadovėlio sistemingumą, mokytojo laisvo pasirinkimo galimybes bei duodama gausybę praktinių patarimų, kaip dirbti su šiomis metodinėmis priemonėmis.

Trečioji seminaro dalis buvo skirta penktos klasės vadovėlio bei pratybų pristatymui, kurias remdamasi savo darbo patirtimi, gausybe vaizdžių pavyzdžių bei tikybos vadovėlių ekspertų komisijos pastabomis, pristatė G. Dobikaltienė.

Seminaras užbaigtas apibendrinimu, atsakant į susirinkusiųjų klausimus bei pastebėjimus, užakcentuojant, kad vadovėlis ir pratybos yra tik viena iš metodinių priemonių, kurios negali būti pagrindinės ir vienintelės per visus mokslo metus.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal