Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija (2013 10 03)

Mokytojų dienos išvakarėse tikybos mokytojai gausiai susirinko į tikybos mokytojų mokslinę – praktinę konferenciją Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre. Susirenka tikybos mokytojai gana dažnai pasiklausyti įžymių lektorių ar dalyvauti kitose kvalifikacinėse programose. Tačiau šį sykį mokytojai patys dalinosi savo dvasiniais turtais, skaitė pranešimus, pasakojo apie savo sukurtus mokymo metodus. Kadangi tikybos mokytojai gana glaudžiai bendradarbiauja, susiburia įvairiom progom, tai bendravimas visada būna ne tik dalykinis, bet ir draugiškas šiltas, vieni kitų pasiilgsta, dalinasi panašiai patiriamais rūpesčiais, patirtimi.

Šioje mokslinėje – praktinėje konferencijoje dalyvavo net 47 tikybos mokytojai iš visų septynių dekanatų. Vienuolika iš jų skaitė vienokius ar kitokius pranešimus. Tikybos mokytoja Jolita Paužienė iš Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos skaitė pranešimą „Biblinis raštingumas krikščioniškos tapatybės ugdyme“. Šia tema mokytoja yra apgynusi magistrinį laipsnį, todėl darbe buvo pateikiama ne tik teorinė dalis, bet iš apklausų duomenys, iš kurių matėme, kokią didelę įtaką krikščionio gyvenime vaidina malda ir Šventojo Rašto skaitymas arba atvirkščiai - jų nebuvimas.

Kauno rajono Linksmakalnio mokyklos – darželio tikybos mokytoja Eglė Čaplinskienė skaitė pranešimą „Tarpsakramentinio laikotarpio katechezės ypatumai ir galimybės“. Tai taip pat mokytojos magistrinio darbo medžiaga. Mokytoja gilinasi į labai aktualią problemą, ką daryti, kad vaikai po Pirmosios Komunijos nenutoltų nuo Bažnyčios, jei tėvai nesirūpina jų dvasiniu auklėjimu. Mokytojos E. Čaplinskienės pranešime buvo pateikti keli pasiūlymai – programos, kaip vaikus sudominti ir išlaikyti prie Bažnyčios.

Mokytoja Jolita Karpavičienė iš Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos pasidalino savo magistrinio darbo medžiaga „Teologinės dorybės Bažnyčios Tėvų ir mokytojų mokyme“. Pranešime girdėjome Bažnyčios tėvų mintis apie TIKĖJIMĄ, VILTĮ ir MEILĘ. Mokytoja dalinosi savo kruopščiai surinkta medžiaga iš senųjų bažnytinių šaltinių. Patyrėme, kad didžiosios moralinės dorybės negali pasenti, nes tiesiog įrašytos į žmogaus prigimtį.

Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja Rasa Dabrišienė skaitė pranešimą psichologine tema „Paauglių bendravimo su tėvais ir mokytojais ypatumai“. Pranešime buvo ne tik aptarti teoriniai psichologiniai bendravimo ypatumai, bet ir pateikti pasiūlymai, kaip derėtų bendrauti mokytojams su paaugliais, kad šie jaustųsi mokykloje gerai. Mokytoja taip pat pateikė du metodus, kuriuos ji naudoja savo darbe: „Gerumo traukinys“ bei žaidimas „Atrink kas tinka“.

Katechetikos centro vadovas kun. Rytis Baltrušaitis pasidalino patirtimi ir įžvalgomis iš neseniai vykusio Pasaulinio katechetų kongreso Romoje. Kunigo pranešime girdėjome kokią svarbią vietą žmogaus dvasiniame ugdyme vaidina katechetas, todėl jis turi būti Dievo paveikslas, atspindys, Dievo liudytojas. Popiežius Pranciškus kvietė visus aktyviai skelbti Dievo žodį ir liudyti jį savo gyvenimu.

Po pertraukos tolimesnis darbas vyko dviejose grupėse. Kun. Ryčio Baltrušaičio moderuojamoje grupėje pranešimus skaitė keturios tikybos mokytojos. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Renata Sinkevičiūtė skaitė pranešimą „Tikyba ar etika?“. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Vilma Balandienė skaitė pranešimą „Kokio tikybos mokytojo reikia Lietuvos mokyklai ir Bažnyčiai?“ Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos vyr. mokytoja Lina Braukylienė skaitė pranešimą „Paauglystės amžiaus ypatumai ir lytiškumo ugdymas“. Kauno šv. Mato gimnazijos tikybos mokytoja Ieva Ąžuolaitytė – Staneikienė skaitė pranešimą „Šiandienos iššūkiai moteriškumui“.

Antrojoje grupėje, kurią moderavo katechetikos centro metodininkė Elena Gvazdaitienė buvo du pranešimai. Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė skaitė labai aktualų šiam laikmečiui pranešimą „Tikėjimo ir netikėjimo priežastys. Apie tikėjimą kitaip“. Savo pranešime mokytoja mėgino įvardinti netikėjimo priežastis, kurias dažniausiai nurodo mokiniai. Taip pat buvo pateikiami siūlymai, kaip sudominti vaikus dvasiniais dalykais. Mokytoja dalinosi savo sukaupta patirtimi, jutome jos nerimą, kad dvasiniai dalykai neužgestų vaikų širdelėse, o būtų puoselėjami visais įmanomais būdais. Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja Aurelija Janušaitytė, tarsi pratęsdama kolegės mintį, dalinos patirtimi, kaip ugdyti mokinių dvasingumą. Jos pranešimas „Esu kviečiamas pasitikėti. Rekolekcijų galimybės ir gairės vyresnių klasių mokiniams bei suaugusiems“ bei dalomoji rekolekcijų medžiaga buvo praktinis indėlis, kaip galima įdomiai pravesti susikaupimo dieną, gilintis į pašaukimo klausimus, pažvelgti į savo vidų, tiesiog susikaupti savyje.

Konferencijai baigiantis buvo apibendrintas dienos darbas, pasidžiaugta mokytojų indėliu dalinantis savo dvasiniais turtais, palinkėta vaisingo, Dievo palaiminto darbo.


Katechetikos centro metodininkė Elena Gvazdaitienė

««« atgal