Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos vadovų seminaras (2013 10 09)

Š. m. spalio 4–6 dienomis Nidoje vyko Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos vadovų seminaras, kurio tikslas dar kartą aptarti praeitą stovyklą bei padėti pamatus ateinančių metų stovyklai.

Pirmąją seminaro dieną stovyklos vadovai prisiminė buvusią stovyklą, kuri vyko 2013 07 30 – 08 06 dienomis Nemunaityje (Alytaus r.) ir buvo skirta Visuotinėje Bažnyčioje švenčiamiems Tikėjimo metams, todėl ir buvo pavadinta – „CREDO“. Stovykloje buvo gvildenamos pagrindinės krikščionių tikėjimo temos. Savo pasisakymuose vadovai apibendrintai atskleidė savo įspūdžius, aiškiai įvardindami sėkmes bei nesėkmes, bet taip pat ir stovyklautojų nuomonę apie stovyklą. Buvusio darbo refleksija – rimtas pamatas ateities darbams, todėl antrąją seminaro dieną buvo dirbama atskirose darbo grupėse bandant iškristalizuoti būsimos stovyklos temą bei atskirų dienų temas. Po gan karštos diskusijos buvo nuspręsta organizuoti stovyklą tema „Žodis“, kuria bus gilinamasi į Šventąjį Raštą, kuris yra nepakeičiamas krikščionio tikėjimo kelionės ramstis ir atspirties taškas. Antroje darbo grupėje buvo gilinamasi į stovyklos dienotvarkę; gerokai pakeistas stovyklos dienotvarkės formatas, atsisakyta kai kurių veiklų bei atrasta vietos naujoms iniciatyvoms. Darbas bus tęsiamas trijose atskirose darbo grupėse: dienotvarkės, dienų pristatymo ir vakaro programų bei katechezės. Galiausiai, stovyklos vadovas iš Mykolo Riomerio universiteto Stasys Zelenekas pristatė informacijos sklaidos koncepciją, kuri padėtų turėti ryšį su vyskupijos ministrantais ištisus metus, panaudojant įvairius šiuolaikinius būdus. Tam tikslui buvo suburta trijų asmenų darbo grupė.

Iki vėlaus vakaro vadovai turėjo progą džiaugtis gražiu oru nuostabioje Nidos gamtoje. Antros dienos vakaras užbaigtas buvusios stovyklos fotografijų peržiūra, bei naujajai evangelizacijai skirto filmo „Credo“ (pristatyto 2013 09 26-29 Romoje vykusio pasaulinio katechetų kongreso metu) peržiūra bei diskusija.

Sekmadienio rytą visi vadovai meldėsi šv. Mišiose Nidos bažnyčioje drauge su vietine katalikų bendruomene, į liturgiją įsijungdami žodžio liturgijoje bei giedojimu.

Šis seminaras Nidoje – padėka už buvusį darbą ir labai stiprus impulsas ateičiai, ministrantų pastoracijai, kurią drąsiai galima vadinti pašaukimų kalve.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal