Naujienos

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas Marijampolėje (2014 03 14)

Kovo 11 d., antradienį, gausus būrys Marijampolės gyventojų į šv. arkangelo Mykolo bazilikoje vykusias šv. Mišias, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimui. Mišias celebravo vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir kunigai. Giedojo „Šešupės“ choras.

Pamokslo metu homiletas vysk. R. Norvila karštai ragino melstis už Tėvynę Lietuvą, piliečius, šalies ateitį. Prisimindamas Ukrainos įvykius, kurių fone šiemet šventėme Kovo 11-ją, kvietė mąstyti ne tik apie praktinius kasdienybės reikalus, bet ir apie pamatinius dalykus valstybėje. Pasidžiaugė tuo, kas nuveikta ir pasiekta daugiau nei per du dešimtmečius, siekiant įtvirtinti Lietuvos valstybę.

Po šv. Mišių iškilmingo palaiminimo, sugiedota Tautiška giesmė ir minėjimas tęsėsi Marijampolės kultūros centre, kur vysk. R. Norvila cituodamas palaimintąjį Joną Paulių II-ąjį išsakė mintį, jog pats žodis „Tėvynė“ kilo nuo tėvo vardo, tačiau dažnai kalbame apie „Motiną Tėvynę“ ir kiekvienam neatskiriamai reikalingi tėvas ir motina – niekas jų negalės pakeisti. Jie sujungia su praeities kartomis, perduoda dvasinį ir materialinį paveldą, kurio dėka esame savo tautos vaikai. Taip pat pabrėžė, kad visi esame ne tik Lietuvos dalis, tačiau tuo pačiu metu, kaip mums atskleidžia Šventasis Raštas, savo Kūrėjo Dievo, o kartu ir dangiškosios tėvynės vaikai, jos paveldo dalininkai. Abi šios tapatybės svarbios ir viena kitai nėra priešingos. Tiek šalies pilietis, tiek Dievo vaikas gali gyventi pilnatvėje tada, kai jis gali mylėti ir būti laisvas.


Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal