Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis (2014 03 17)

Kovo 14 d., penktadienį, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje įvyko vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis.

Posėdžio metu pristatytos Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos naujienos: Lietuvos jaunimo dienų, vyksiančių 2015 m. Alytuje, pasirengiamųjų darbų situacija. Aptarta, kaip sekasi įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, spręsti iškilę klausimai. Pristatyta Lietuvos jaunimo dienų pasiruošimo programos darbo grupė, kuriamos programos gairės, tolimesni darbai.

Posėdyje aptarta Sekminių Kryžių šventovėje (birželio 7-8 d.) programa ir pasiskirstytos atsakomybės. Nutarta šių metų Sekminių susitikimą skirti vyskupijos jaunimo grupių vadovų ir lyderių ugdymui, gerosios patirties pasidalijimui, aptariant darbo su jaunimu iššūkius ir galimybes.

Šiais metais numatoma organizuoti jaunimo dienas Birželio 28 d. Veisiejuose (Alytaus, Prienų, Lazdijų dekanatams) ir Liepos 12 d. Marijampolėje (Aleksoto, Vilkaviškio, Marijampolės, Šakių dekanatams). Posėdžio metu tarybos nariai išsakė sako pasiūlymus jaunimo dienų programos kūrimo, logistikos, viešinimo ir kitais organizaciniais klausimais.


Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro informacija

««« atgal