Naujienos

Gavėnios rekolekcijos Baltriškėse (2014 04 01)

Gavėnia – laikas skirtas atgailai, maldai, pasninkui, išmaldai, susikaupimui ir rekolekcijoms. Šiuo laikotarpiu turėtume labiau gilintis į Dievo Žodį, apmąstyti Jėzaus kančią ir ruoštis Kristaus Prisikėlimui.

Kiekvienos gavėnios metu tikybos mokytojai yra kviečiami dalyvauti rekolekcijose, kurios vyksta viename iš Lietuvoje veikiančių vienuolynų ar vienuolinių bendruomenių namų. Šios gavėnios metu (kovo 28 – 30 d.) Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras kvietė mokytojus vykti į Zarasų rajono Baltriškių kaimą, kuriame yra įsikūrę Tiberiados brolių bendruomenė. Šiose rekolekcijose, kurias vedė Tiberiados broliai, dalyvavo 20 tikybos mokytojų iš įvairių vyskupijos dekanatų.

Rekolekcijų metu buvome raginami labiau pasitikėti Dievu, Šventųjų užtarimu ir daugiau džiaugtis paprastais, mažais dalykais. „Katalikas neturėtų vaikščioti taip, lyg atrodytų, kad niekada nebuvo Kristaus prisikėlimo“. Mes ir vidumi, ir išore turime parodyti, jog yra dėl ko katalikui džiaugtis. Pirmiausia džiaugtis dėl to, kad Kristus už mane numirė ir prisikėlė. Labai išsamiai buvo pristatytas Šv. Juozapo pavyzdys, kuris mums gali būti didelė parama ir pagalba. Buvome raginami nuolat būti su Dievu. Visai nesvarbu ką veiki, dirbi ar ilsiesi, visa daryk su Dievu.

Visą rekolekcijų savaitgalį ne tik kartu su broliais ir kitais bendruomenės svečiais meldėmės, klausėme mokymų, bet ir padėjome nudirbti kai kuriuos ūkio darbus (sodinome medelius, nešėme malkas, gaminome maistą). Rekolekcijas baigėme švęsdami Eucharistiją su į svečius atvykusiais Zarasų bei Dusetų parapijų vaikais, kurie ruošiasi Pirmąjai Šventąjai Komunijai ir jų tėvais. Kartu su visais svečiais pietavome ir po aptarimo rengėmės kelionei namo. Bendrystė ir buvimas paprastume pakylėjo visus labiau atsidėti maldai, padaryti pasiryžimus likusiam gavėnios laikui, kad džiugia širdimi pasitiktume Prisikėlusį Kristų.

Rekolekcijų akimirkos


Lina Mažeikaitė
Parapijinės katechezės ir religinio švietimo centro referentė

««« atgal