Naujienos

Ekstraordinariniai Komunijos dalytojai (2014 04 11)

Balandžio 4 d., penktadienį, pasibaigė vyskupijos organizuoti ekstraordinarinių Komunijos dalytojų kursai. Juos pabaigė 11 dalyvių: 4 vyrai ir 7 moterys (iš jų 6 seserys vienuolės). Gavę kurijos įgaliojimus jie pradės tarnystę savo parapijose.

Ekstraordinarinis Komunijos dalytojas tarnystę gali atlikti tik savoje parapijoje. Klebonui leidus, jis gali dalinti šv. Komuniją Mišių metu, bet tik esant dideliam tikinčiųjų skaičiui arba kai liturgijos vadovas dėl rimtų priežasčių pats negali to daryti. Jis taip pat gali nešti šv. Komuniją ligoniams parapijos ribose. Tam labiausiai ir skirta ši tarnystė.

Ši nauja tarnystė išsamiai pristatoma dokumente „EKSTRAORDINARINIŲ KOMUNIJOS DALYTOJŲ DISCIPLINOS BEI APEIGŲ NORMOS".

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal