Naujienos

Renginys Šakiuose popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos proga (2014 05 02)

Balandžio 27 d., Šakių šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 12 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Sigitas Matusevičius. Šį Atvelykio ir Dievo Gailestingumo sekmadienį, šv. Jurgio atlaidų bei popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju proga, buvo palaimintas šventojo Jono Pauliaus II-ojo paveikslas. Prie paveikslo liepsnojo ugnis, parvežta iš Krokuvos – Dievo malonės ir gailestingumo simbolis.

Šiuo metu paveikslas pastatytas presbiterijoje, prie jo meldžiasi parapijiečiai. Vėliau jis bus pakabintas šoninėje šv. Jurgio koplyčioje.

Nuoširdi padėka reiškiama:

Šakių parapijos Šv. Rašto ir Dievo Gailestingumo grupėms bei choristams finansavusiems paveikslo tapybą ir vikarui kun. Arminui Lukoševičiui organizavusiam paveikslo užsakymą.

Parengta pagal kun. Sigito Matusevičiaus pasakojimą.

„ Sakiai balandzio 27.png“

««« atgal