Naujienos

Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje (2014 05 12)

Gegužės 12 d., pirmadienį, Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. Mišias aukojo vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kancleris kun. Žydrūnas Kulpys, kunigai.

Mišių pradžioje vysk. R. Norvila pasveikino visus susirinkusius bažnyčioje bei klausančius tiesioginės transliacijos Marijos radijo bangomis. Ganytojas kvietė prašyti, užtariant palaimintajam Jurgiui, malonių sau ir Tėvynei.

Kun. Arūnas Simonavičius sakęs homiliją, gilinosi į tai, kad laukiame, kol Jurgis Matulaitis bus paskelbtas šventuoju. Vis dėlto ir gyvas būdamas palaimintasis labai dažnai buvo nustumiamas į šoną... Nepaisant to, jam svarbiausia buvo žiūrėti ko nori Dievas, išgirsti kitą žmogų, suprasti jį ir gyventi taikoje. Tai jis rodė savo gyvenimu. Laukiant pripažinimo šventuoju svarbu atsiminti: ne tie girtini, kurie yra pagiriami žmonių, o tas, kurį pagiria Dievas.

Šv. Mišių pabaigoje visi kartu meldėmės pal. J. Matulaičio MIC litaniją. Vysk. R. Norvila dėkojo visiems susirinkusiems, visus palaimino. Po šv. Mišių visi kartu giedojome giesmę „Marija, Marija“. Svečiai iš Vilniaus ir kitų regionų bei vietiniai pal. Jurgio Matulaičio MIC draugijų nariai suklupo koplyčioje asmeniniai maldai.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal