Naujienos

Pasišventusių našlių asociacijos narės atnaujino skaistybės įžadus (2014 05 21)

O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK, savųjų sielose gyvenk, pripilk malonių iš dangaus krūtinę tikinčio žmogaus <...>

Gegužės 19 d., pirmadienį, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre esančioje koplytėlėje rinkosi Vilkaviškio vyskupijos Pasišventusių našlių asociacijos narės ir jų svečiai. Šv. Mišias aukojo vyskupai Rimantas Norvila ir Juozas Žemaitis MIC, kancleris kun. Žydrūnas Kulpys bei kiti kunigai.

Šv. Mišių pradžioje sugiedotas Šventosios Dvasios himnas. Vysk. R. Norvila pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė Pasišventusių našlių asociacijos narėmis, kurios atėjo pasiryžusios atnaujinti skaistumo įžadą.

Po Evangelijos ganytojas išryškino pagrindinį našlių pasišventimo motyvą – meilę Viešpačiui. Tikėjimo sesių pasišventimas grįstas atsakymu meile į Dievo meilę. Linkėdamas pasišventusioms našlėms visokeriopos stiprybės vyskupas pakvietė jas laisvai ir iš meilės tarti „Taip“ naujam Dievo kvietimui savo gyvenime.

Dvi Pasišventusių našlių asociacijos narės atnaujino metinius skaistybės įžadus, o keturios padarė juos visam gyvenimui. Jos taip pat pavedė save Švč. M. Marijos globai, kad ji padėtų likti ištikimoms prisiimtiems įsipareigojimams.

Po šv. Mišių palaiminimo visi susirinko Pastoracinio centro valgomajame draugiškai agapei bei pabendrauti, pasidžiaugti šia ypatinga proga.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

Akimirkos:

„Izadai.JPG“ „Izadai1.JPG“ „Izadai2.JPG“

««« atgal