Naujienos

Marijos Apsilankymo atlaiduose – apaštališkasis nuncijus (2014 05 27)

Gegužės 25 d., sekmadienį, Vilkaviškio katedroje buvo švenčiami Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai, teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. 12 val. šv. Mišias aukojo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei keletas kunigų.

Apaštališkasis nuncijus, pasveikindamas susirinkusiuosius paminėjo, kad jis pirmą kartą dalyvauja šv. Mišiose už Vilniaus miesto ribų. Pamoksle nuncijus kalbėjo apie vidinę ramybę, kaip vieną iš Šventosios Dvasios dovanų, kuria esame kviečiami dalintis. Susirinkusiuosius ragino prašyti Motinos Marijos užtarimo, kad jaunuoliai gautų malonę melstis vadovaujant Šventajai Dvasiai. Pabaigoje pasveikino Sutvirtinimo sakramentą pasiruošusį priimti jaunimą ir linkėjo, kad Šventoji Dvasia nuolat lydėtų.

Sutvirtinimo sakramentą priėmė kelios dešimtys jaunuolių. Po šv. Mišių apaštalinis nuncijus aplankė Vilkaviškio rajone esantį Budavonės mišką, kur 1941 m. birželio 22 d. besitraukiantys sovietiniai kariai žiauriai nukankino tris kunigus – Lankeliškių kleboną Vincą Balsį, Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorių ir dvasios tėvą Justiną Dabrilą bei buvusį Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos kapelioną Joną Petriką. Prie paminklo pastatyto nukankintiems kunigams atminti, nuncijus, vyskupas ir kunigai drauge pasimeldė. Kankinystės vietoje buvo prisiminta, kad šie kunigai Jubiliejiniais 2000-aisiais metais buvo įrašyti į XX a. tikėjimo liudytojų sąrašą kurio sudarymui vadovavo tuo metu Vatikane darbavęsis arkivyskupas Pedro López Quintana.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

Akimirkos:

„vilk.JPG“ „Budavone.jpg“

««« atgal