Naujienos

Seminaras „Krikščioniškoji filosofija dorinio ugdymo pamokose“ (2014 06 04)

Gegužės 30 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciname centre, Marijampolėje, vyko seminaras „Krikščioniškoji filosofija dorinio ugdymo pamokose“, kuriame dalyvavo vyskupijos tikybos bei keletas etikos ir istorijos mokytojų. Seminaro lektorė - Viduramžių studijų ir filosofijos magistrė, vertėja, Paryžiaus Sorbonos universiteto religijotyros ir idėjų sistemų doktorantė Aušra Grigaravičiūtė, šiuo metu dirbanti Liuksemburge europinių institucijų lietuvių vertimų biure, kadangi pati lektorė laisvai vartoja apie dešimt užsienio kalbų.

Pirmoje seminaro dalyje buvo bendrai pažvelgta į filosofiją, ieškant atsakymo, kas yra krikščioniškoji filosofija. Seminaro lektorė padėjo suprasti, kad atskiros krikščioniškos filosofijos nėra, tik įvairiais laikmečiais turėjome ir turime stiprius krikščionis filosofus, kurie įneša į bendrą filosofijos lobyną nediskutuotinai svarbų įnašą. Gvildenant filosofojos vietos paskirame kasdieniame gyvenime klausimą buvo pabrėžta, kad mes neišvengiamai filosofuojame svarstydami gyvenimo prasmės klausimą, nors ir nevartojant specialių filosofijai būdingų terminų. Aptariant pasaulietinės filosofijos neigiamos įtakos klausimą lektorė aiškiai pabrėžė, kad filosofija žalinga, kuomet ji skatina mąstymą be etikos.

Antroji seminaro dalis buvo skirta konkrečiam filosofijos pedagogikoje aptarimui. Daugiausia dėmesio buvo skirta teksto skaitymui pasitelkiant šv. Augustiną su jo rašytiniu palikimu. A. Grigaravičiūtė skatino pačius mokytojus skaityti, domėtis, gilintis ir ieškoti, nes antraip nebūsime pajėgūs tam paskatinti mokinius.

Trečioje seminaro dalyje seminaro lektorė atsakė į susirinkusiųjų klausimus, kuriuose buvo minčių apie vertus dėmesio Lietuvos filosofus, filosofinius leidinius, konkrečius filosofijos pradmenis mokykloje, folosofijos praktinę naudą bei jos studijavimą.

Mokytojai pasidalino savo patirtimis, kaip sekasi mokyti filosofijos mokykloje.

Seminaras nebuvo visiškai lengvas, tačiau tai buvo aiškus paskatinimas gilesniam panirimui į tikėjimą bei gyvenimą.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal