Naujienos

Vilkaviškio vyskupas R. Norvila susitiko su marijonų generaliniu vyresniuoju (2014 06 13)

Birželio 12 d., ketvirtadienį, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila susitiko su Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos generaliniu vyresniuoju kun. Andrzej Pakuła MIC ir generaliniu sekretoriumi Zbigniew Piłat MIC.

Kun. Andrzej susitikimo metu aptarė marijonų vienuolyno Marijampolėje aktualijas bei vienuolijos veiklą pasauliniu mastu (vienuolija veikia 19-oje šalių), pasidžiaugė nuveiktais darbais ir pasidalino ateities planais.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal