Naujienos

Kunigų paskyrimai

Kun. Arminas Lukoševičius atleistas iš Šakių parapijos vikaro pareigų ir išleidžiamas studijoms į Romą.

Kun. Vitalij Volodkovič atleistas iš Kalvarijos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šakių parapijos vikaru.

Kun. Romas Budrevičius paskirtas Kalvarijos parapijos vikaru ir paliktas ankstesnėse pareigose.

Kun. Rimantas Simanavičius atleistas iš Liudvinavo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaru.

Kun. Žydrūnas Kulpys paskirtas Liudvinavo parapijos klebonu ir paliktas ankstesnėse pareigose.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal