Naujienos

Rekolekcijos „Aš Bažnyčioje“ (2014 07 01)

2014 m. birželio 26–27 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams. Rekolekcijų tema „Aš Bažnyčioje“ – tai apmąstymai, įžvalgos, sprendimai, veikla, žingsniai, norai ir meditacijos, kurios kyla sklaidant popiežiaus Jono Pauliaus II posinodinį apaštalinį paraginimą „Christifideles laici“. Tai laikas refleksijai, kuomet dalyviai gavę mąstymo impulsus, su Dievo žodžio bei parengtos medžiagos pagalba mąsto tyloje, o vėliau savo kelio ženklais dalinasi bendroje grupėje. Svarbu – įsipareigojimas būti visiškoje tyloje, kuris rekolekcijų dalyviams pavyko besąlygiškai.

Rekolekcijų dalyviai mąstė apie tylą, kuri gydo bei žeidžia, apie biblines tylas, daug dėmesio skyrė vynuogyno ir vynmedžio tematikai, apmąstė iš Viešpaties gautų dovanų vertę ir galimybes jomis dalintis, apaštalo kelio nuotykius, Mortos bei Marijos pozicijas Viešpaties atžvilgiu, o galiausiai skyrė laiko savo silpnybėms – stiprybėms bei grėsmėms – galimybėms įsivardinti, kad laikas po rekolekcijų būtų labai konkretus ir kryptingas.

Rekolekcijas organizavo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras, jas vedė kun. Rytis Baltrušaitis.


Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro informacija

««« atgal