Naujienos

Kunigų paskyrimai

Kun. Žydrūnas Kulpys atleistas iš Vilkaviškio vyskupijos kanclerio pareigų ir paliktas ankstesnėse pareigose.

Kun. Kęstutis Vosylius paskirtas Veiverių parapijos klebonu.

Kun. Rimas Pilypaitis paskirtas Kauno Šv. Pranciškaus gimnazijos kapelionu ir paliktas ankstesnėse pareigose.

Kun. Virginijus Grigutis paskirtas kapelionu Vasario 16-osios lietuvių gimnazijoje Vokietijoje bei lietuvių Vokietijoje sielovados tarnystei.

Kun. Linas Baltrušaitis paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal