Naujienos

Piligrimystė skirta Žemaičių krikšto jubiliejui paminėti (2014 07 25)

Liepos 18 d., penktadienį, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius keliavo po Vilkaviškio vyskupijos panemunės parapijas pristatydami Žemaičių krikšto jubiliejų.

Dvasininkai pirmiausia apsilankė Kaimelio Šv. arkang. Mykolo parapijoje. Juos pasitiko klebonas kun. Zenonas Stepanauskas, Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis, svečias - diakonas Donatas Liutika ir gausus būrys parapijiečių.

Vėliau, Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas kun. Kęstutis Sprangauskas, parapijos atstovai ir svečiai prie bažnyčios durų pasitiko ganytojus su juodos duonos kepalu. Susitikimo metu aplankytas Gelgaudiškio dvaras.

Sustojus Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje susitikta su klebonu kun. Vytautu Sakavičiumi ir parapijiečiais. Keliaujant toliau, stabtelta Kretkampio Šv. diak. Stepono ir Lekėčių Šv. Kazimiero parapijose. Čia atvykusius vyskupus R. Norvilą ir J. Borutą SJ pasitiko klebonas kun. Audrius Kurapka.

Šios piligrimystės metu, kiekvienoje parapijoje susirinkusieji vieningai išpažino savo tikėjimą kartu sukalbėdami „Tikiu“, giedojo tradicinę giesmę „Marija, Marija“. Vysk. J. Boruta SJ pasakojo apie Žemaičių krikšto istoriją ir aktualijas, vykusią kruopščią žemaičių katechizaciją.

Vakare, Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje vyskupai aukojo šv. Mišias. Jų metu jaunuoliams suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

Akimirkos:

„Kaimelis1.jpeg“ „Kaimelis.jpeg“ „Kaimelis2.jpeg“ „gelgaudiskis1.jpg“ „lekeciai.jpg“

««« atgal