Naujienos

Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje (2014 08 14)

Rugpjūčio 12 d., antradienį, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje vyko kasmėnesinis palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC minėjimas. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, koncelebravo Punsko Švenčiausios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo parapijos vikaras kun. Marius Talutis ir kiti kunigai.

Mišių pradžioje vysk. emeritas J. Žemaitis pasveikino iš Rumbonių Švč. Trejybės parapijos atvykusius pal. J. Matulaičio MIC draugijos narius, giesmininkus ir visus maldininkus susirinkusius bazilikoje bei prie Marijos radijo imtuvų. Kvietė prašyti palaimintojo J. Matulaičio užtarimo, persiimti jo paprastumu, paklusnumu.

Pamokslą sakęs kun. Vidmantas Balčaitis gražiai susiejo Evangelijos pagal Luką eilutes su pal. J. Matulaičio gyvenimu, kvietė vykdyti Dievo valią nuolankiai ir su pasitikėjimu. Priminė, kad palaimintojo šūkis „Blogį nugalėk gerumu“ – tai J. Matulaičio testamentas kiekvienam iš mūsų, nes blogis prasideda širdyje ir jį reikia nugalėti savo širdyje jau šiandien: čia ir dabar.

Šv. Mišių pabaigoje sukalbėta pal. J. Matulaičio litanija ir malda už Tėvynę Lietuvą. Vysk. emeritas J. Žemaitis padėkojo visiems susirinkusiems; visi kartu giedojo giesmę Švč. Mergelei Marijai „Marija, Marija“.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal