Naujienos

Katechetų vasaros sesija „Ateik...Pasilik...Sek...“ (2014 08 23)

Rugpjūčio 19–21 dienomis Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko katechetų vasaros sesija „Ateik...Pasilik...Sek“, kurios tikslas – supažindinti katechetus su naujienomis, atnaujinti žinias, sustiprėti dvasiškai, pasidalinti turima patirtimi ir išgyventi tarpusavio bendrystę.

Šios sesijos ištakos – 1997 metai, kuomet Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras Vilniuje organizavo sesiją, skirtą visos Lietuvos vyskupijos katechetams bei tikybos mokytojams. Kurį laiką šios katechetų pamėgtos sesijos buvo nutrūkę, tačiau bendradarbiaujant Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centrui bei Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės centrui – atgimė šiemet. Sesijoje dalyvavo parapijų katechetai iš Vilniaus, Šiaulių, Kauno bei Vilkaviškio vyskupijų.

Rugpjūčio 19 diena pradėta Vilniaus bei Vilkaviškio vyskupijų Katechetikos centrų vadovų sveikinimais bei seminaro aktualumo pristatymais, vėliau Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parapinės katechezės koordinatorė Birutė Jachimovič visus pakvietė bendrai maldai, remiantis pal. Jurgio Matulaičio mintimis bei išsamiai pristatė seminaro dienotvarkę ir aktualumą.

Kadangi sesija buvo skirta Atgailos bei Eucharistijos sakramentams, pirmasis lektorius kun. teol. dr. Rimas Skinkaitis labai aiškiai, koncentruotai, iliustruodamas daugybe pavyzdžių pristatė ir atskleidė Atgailos ir Eucharistijos sakramentų teologinę esmę, padėdamas suvokti, kad tai yra slėpinys, bet Dievas leidžia jį pažinti pakankami, todėl apie jį kalbėti galima labai aiškiai ir suprantamai. Paskaitų pabaigoje lektorius atsakė į sesijos dalyvių klausimus.

Popietinėje darbotvarkėje buvo pristatyta atnaujinta programa „Laukiu Tavęs“, skirta rengti vaikus Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

Visi buvo laimingi aplankę pal. Jurgio Matučlaičio muziejų, kur palaimintąjį itin gyvai pristatė vargdienių seserų kongregacijos vyresnioji Viktorija Plečkaitytė.

Diena užbaigta Eucharistijos šventimu ir adoracija.

Antroji sesijos diena (rugpjūčio 20) prasidėjo ryto malda prie upės su psalme apie ištroškusią elnę, uodžiančią upelio.

Dvi paskaitas apie Atgailos ir Eucharistijos sakramentų praktiką skaitė kun. teol. dr. Vilius Sikorskas, atverdamas sesijos dalyvių širdis ir protus visiškam žinios priėmimui, malonės prisiminimui. Lektorius solidžiai, bet drauge labai šeimyniškai ir suprantamai peržvelgė abu sakramentus, pateikdamas aibę pavyzdžių iš realaus gyvenimo. Kalbant apie šv. Mišias – jos buvo aptartos nuo įžangos procesijos iki išsiuntimo po baigiamojo palaiminimo. Praktinis, teologinis ir istorinis žvilgsnis bei neabejotina lektoriaus kompetencija išprovokavo sesijos rengėjus keisti dienotvarkę ir papildomą valandą skirti klausimams bei atsakymams.

Popietinėje praktinėje veikloje sesijos dalyviai dirbo dviejose grupėse: viena grupė buvo tie, kurie yra dirbę su programa „Laukiu Tavęs“, kita grupė tie, kurie dar tik dirbs. Daug kūrybinių bei praktinių įžvalgų pateikė grupėms vadovavusios ses. Aurelija Petrauskaitė CR ir Birutė Jachimovič.

Tuomet dalyviai pajudėjo pal. Jurgio Matulaičio tėviškės link, kur šventė Susitaikinimo pamaldas su individualia išpažintimi, bei dalyvavo Eucharistijos šventime, kuriam vadovavo kun. Vilius Sikorskas, drauge koncelebravo kunigai Žydrūnas Kulpys, Vidmantas Balčaitis bei Rytis Baltrušaitis. Po šv. Mišių šalia koplyčios ant Šešupės kranto buvo keptos dešrelės, vyko agapė, bendravimas, kurį sodriai nuspalvino dėkingumas už išpažintis bei bendrą maldą šv. Mišiose.

Trečioji sesijos diena (rugpjūčio 21) prasidėjo bendra malda – Valandų liturgija – Rytmetine.

Po pusryčių vyko konferencija „Tėvų katechezė“, kurią vedė Šventosios šeimos seserų vienuolijos vyresnioji sesuo Inga Lienytė. Sesuo Inga dalinosi savo patirtimi iš darbo Vilniuje, Žvėryno (marijonų) parapijoje. Buvo konstatuotas faktas, kad be tėvų katechezės vaikų katekizavimas – bevaisis darbas ir jėgų švaistymas. Prelegentė labai išsamiai pristatė visas įmanomas galimybes, gaires, iššūkius bei privalumus organizuojant tėvų katechezę parapijose. Sesijos dalyvius praturtino konkrečia metodine medžiaga, padėsiančia organizuoti tėvų katechezes.

Po dviejų, Birutės Jachimovič, vestų praktinių užsiėmimų „Pasigamink metodinę priemonę“ bei „Katechezė su skara“, sesijos dalyviai užlipdė atsiliepimų anketas ir bendrame rate pasidalino savo mintimis apie vykusią katechetų sesiją, kurią įvertino labai puikiai, išsakė norą, kad tokios, kelias vyskupijas apimančios sesijos, tęstųsi stiprindamos katechetus jų tarnystėje.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal