Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija (2014 09 01)

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai bei katechetai, artėjant naujiems mokslo metams, renkasi į tradicinę šventę – Rudens konferenciją, kas metai vykstančią vis kitame vyskupijos dekanate. Šių metų rudens konferencija vyko Šakių dekanate – Lukšiuose, rugpjūčio 28 d.

Šventė prasidėjo Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, drauge koncelebravo Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, Šakių dekanato dekanas kan. Donatas Jasulaitis ir dar apie dešimt kunigų. Įžangos žodyje ganytojas padėkojo mokytojams ir katechetams už labai svarbią jų tarnystę. Vėliau buvo pašventintas naujasis Lukšių bažnyčios altorius.

Homiliją sakęs Griškabūdžio parapijos klebonas kun. Vytautas Mazirskas, remdamasis dienos Evangelija, ragino budėti ir būti nuolat pasirengusiems atsiliepti Viešpačiui, kuris kviečia būti jo bendradarbiais, nebijoti savo silpnumo, nes dienos šventasis šv. Augustinas yra pavyzdys, kaip Dievas geba perkeisti žmogų.

Mišių pabaigoje žodį tarė kan. Gvidonas Dovydaitis, kuris yra kilęs iš Lukšių parapijos ir finansiškai parėmė altoriaus statybas. Kanauninkas minėjo, kad ši jo dovana yra tarsi prašymas maldos už jį, kol dar keliauja žemės keliu ir kai bus Viešpaties artumoje.

Prieš baigiamąjį palaiminimą mokytojams buvo įteikti vyskupo kanoniniai siuntimai, reikalingi dėstant tikybą mokyklose.

Po eucharistinio šventimo visi svečiai rinkosi netoliese esančiame Zyplių dvare, kur tęsėsi šventė. Po Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovo sveikinimo žodį tarė Šakių rajono meras Juozas Bertašius bei Šakių rajono mero pavaduotoja Rima Rauktienė. Švietimo skyriaus vardu renginyje dalyvavo Šakių švietimo skyriaus vyr. specialistė bei dorinio ugdymo kuratorė Sofija Liudžiuvienė, kuriai dekanato mokytojai negailėjo gražių padėkos žodžių.

Pirmąjį pranešimą skaitė vysk. Jonas Kauneckas įvaizdžiu pasirinkdamas duris. Vyskupas akcentavo, kad labai svarbu jog durys turėtų abu vyrius, kad jie gerai funkcionuotų – tuomet durys ir patogios ir saugios. Tikybos mokytojo darbe, šios du vyrius turinčios durys, tai – meilė artimui ir Dievui. Jei trūktų bent vieno iš šių dalykų, „durys“ sugenda.

Antrasis konferencijos lektorius – kun. teol. dr. Algirdas Petras Kanapka susirinkusiems labai išsamiai ir suprantamai pristatė popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Evangelii gaudium“, kurį kiekvienas konferencijos dalyvis gavo dovanų. Kalbėtojas kvietė gyvenime ir savo darbuose vadovautis popiežiaus mintimis.

Konferencijoje buvo pagerbti garbingus jubiliejus švenčiantys mokytojai bei mokytojai, kurie jau baigia savo pedagoginę tarnystę.

Ypatingų padėkos žodžių ir gausių plojimų susilaukė Elena Gvazdaitienė, kuri vienuolika metų išdirbo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininke. Naująją metodininkę mokytoją Rimą Malavickienę sveikinę mokytojai, linkėjo būti Viešpaties veidu sutinkamiems žmonėms.

Galiausiai Lukšių seniūnas bei Zyplių dvaro šeimininkas Vidas Cikana svečius supažindino su Zyplių dvaro istorija bei Lukšių seniūnijos aktualijomis ir pakvietė į pagrindinius dvaro rūmus, kur po trumpo pianinu atliekamos muzikos koncerto visi dalyvavo šventinėse vaišėse, turėdami puikų laiką bendravimui.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal