Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2014 09 12)

Prabėgus vasarai Vilkaviškio vyskupijos kunigai vėl pradėjo tradicinius, kiekvieną mėnesį vykstančius, susirinkimus, kurie vyksta vyskupijos Pastoraciniame centre, Marijampolėje. Rugsėjo 9 d. įvyko pirmasis naujojo sezono susitikimas, kuris buvo pradėtas bendra malda – Valandų liturgija (Dienine).

Pradžioje į susirinkusius vyskupijos kunigus kreipėsi ordinaras vyskupas Rimantas Norvila. Ganytojas visus pasveikino ir trumpai pasidalino savo mintimis iš kelionės į JAV (kur vyko LVK deleguotas) bei kelionės į Baltarusiją. Vyskupas akcentavo, kad iš abiejų skirtingų patirčių galima daryti vieną išvadą – nenuilstamas pastoracinis rūpestis kiekvienu žmogumi.

Šis kunigų susitikimas buvo skirtas Lietuvos „Carito“ 25–čiui.

Pirmoje dalyje kalbėjo Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ vadovas Linas Kukuraitis. Prelegentas trumpai pristatė „Carito“ teologines bei idėjines ištakas, keldamas aiškų klausimą apie šios organizacijos tapatybę, suvokiant, kad laikas, kuomet buvo tik duodama, buvo ydingas laikas. Šiandien „Caritas“ darbuotojai bei savanoriai yra kviečiami „būti su“. Remiantis Italijos „Carito“ patirtimi buvo atskleistas svarbus „kompasas“: krikščionių bendruomenė, poreikis, teritorija ir artumas. Šia schema turėtų remtis šios organizacijos situacijos analizė bei darbų planavimas. Buvo stabtelta prie sąvokų, kurių vartojimas bažnytiniame ir visuomeniniame lygmenyje pakankamai skiriasi. L. Kukuraitis pakvietė kunigus tarpusavyje pasidalinti mintimis apie „Caritas“ organizaciją ir diskutuojant išsakyti kilusias mintis.

Antroji susirinkimo lektorė – Lietuvos „Caritas“ generalinė direktorė – Janina Kukauskienė. Viešnia pasidalino organizacijos pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje istorija, pristatė statistinius duomenis, aptarė pagrindinius vykdytus bei vykdomus projektus, anonsavo naujas organizacijos kelio gaires.

Susitikime pasisakė ir Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ direktorius, kunigas Arvydas Liepa, kviesdamas kunigus glaudžiam bendradarbiavimui sprendžiant išorinio ir vidinio skurdo problemas.

Susitikimo pabaigoje į susirinkusiuosius kreipėsi vyskupijos Jaunimo centro darbuotojai, primindami, kad jau 2015 metais Alytuje vyks Lietuvos jaunimo dienos.

Po susirinkimo vyko bendri pietūs, kurių metu buvo pagerbti amžiaus ir kunigystės jubiliejus švenčiantys kunigai. Vėliau kunigų tarybos nariai dalyvavo tarybos posėdyje.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal