Naujienos

Pašventinta Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II-ojo parapijos koplyčia (2014 09 21)

Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 10.30 val. prasidėjo iškilmingos pamaldos kurių metu pašventinta Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II-ojo parapijos koplyčia. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kartu koncelebravo Marijampolės dekanato dekanas prel. Juozas Pečiukonis, parapijos klebonas kunigas Marius Rudzinskas, Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kunigas Andrius Šidlauskas MIC, Aleksoto dekanato dekanas kan. Deimantas Brogys. Kartu meldėsi labai gausus būrys tikinčiųjų.

Pirmiausia buvo pašventintos ir šventintu vandeniu pašlakstytos koplyčios sienos. Po to pašventinta sakykla ir nuo jos skelbtas Dievo Žodis. Vysk. R. Norvila pamokslo metu išsakė tris linkėjimus: linkėjo džiaugtis, kad parapija jau turi koplyčią, linkėjo priimti patį Viešpatį ir tai daryti su dėkingumu.

Pašventinus altorių, uždegus žvakes ir įjungus šviesas išsirikiavo atnašų procesija. Atnašas nešė parapijos mokyklų atstovai, „Caritas“ skyriaus atstovai ir Brusokų šeima dovanojusi koplyčiai liturginius indus. Po Šventosios Komunijos buvo pašventintas tabernakulis.

Po palaiminimo įteiktos padėkos rėmėjams bei visiems, kurių pastangomis koplyčia atsidūrė Marijampolėje. Ypatingas „AČIŪ“ buvo tartas Vokietijos Šv. Juozapo fondo atstovui Peter Cromme; kitam svečiui, Vilkaviškio garbės piliečiui, ypatingai besirūpinančiam Alvito vaikų namais – Alfons Hoping (jis atvyko jau 25 kartą); nuolatiniam geradariui, Marijampolės garbės piliečiui, Clemens Rottinghaus ir kitiems asmenims. Vėliau susirinkusieji pakviesti į suneštines vaišes, kur ir parapijiečiai, ir svečiai draugiškai pabendravo.

Iškilmėse giedojo naujai susibūręs Šv. Jono Pauliaus II-ojo parapijos choras (vad. Karolina Simanavičiūtė); įgarsinimu rūpinosi parapijietis Kęstutis Petraška. Renginio akimirkas įamžino Marijampolės televizija.

Šv. Jono Pauliaus II-ojo kraujo relikvija, dovanota Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanisław Dziwisz, keliavo po Vilkaviškio vyskupiją du metus. Ateinančią savaitę ji bus Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II-ojo parapijos koplyčioje. Vėliau bus Patašinės Šv. Kryžiaus parapijoje. Baigus kelionę po vyskupiją ji bus parvežta į Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčią. Kviečiame melstis prie šv. Jono Pauliaus II-ojo kraujo relikvijos.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

Akimirkos:

„BBB_7578.JPG“ „BBB_7579.JPG“ „BBB_7580.JPG“

««« atgal