Naujienos

Parapinės katechezės seminaras: Rengimas Sutvirtinimo sakramentui ir Alfa jaunimui (2014 09 30)

Prasidėjus naujiems mokslo metams mokykloje, parapijos taip pat pradeda naujus katechezės metus. Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės centras, rugsėjo 26 d., penktadienį, katechetus kvietė į seminarą, kurio metu buvo pristatyta rengimo Sutvirtinimo sakramentui metodika ir Alfa kursas jaunimui. Seminarą vedė programos sudarytoja relig. šviet. mgr. ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS ir su šia programa užaugusi bei per ją atradusi gyvą ryšį su Kristumi Akvilė iš Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijos.

Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui yra labai svarbus gyvenimo tarpsnis paaugliui, pasiryžusiam keliauti tikėjimo kelionę, nors dažnai jis to sąmoningai ir nesuvokia. Dėl šios priežasties „katechetas turi ne ruošti Sutvirtinimui, bet padėti jaunimui susitikti gyvą Kristų“ – teigė seminaro lektorė ses. Evelina. Ji dalinosi patirtimi ir įžvalgomis kaip galima padėti jaunimui susitikti Kristų Alfa kurso ir pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui programos dėka.

Pirmojoje seminaro dalyje lektorė pristatė Alfa kursą jaunimui. Dalyviai buvo supažindinti su tematika, grupelės vedimo struktūra ir kitais svarbiais dalykais vykdant šį kursą.

Antros seminaro dalies pradžioje dalyviai klausėsi Akvilės liudijimo, kaip ji susitiko Kristų, kaip ją Dievas veda per gyvenimą ir ką jai reiškia Alfa kursas jaunimui. Vėliau buvo pristatyta rengimo Sutvirtinimo sakramentui programa. Lektorė labai išsamiai pakomentavo kaip viską reikėtų organizuoti, kad pasirengimas išpildytų keliamus uždavinius. Kiekvienas seminaro dalyvis gavo kompaktinį diską su visa pasirengimo programa bei metodine medžiaga.

Seminaro pabaigoje ses. Evelina visiems dalyviams linkėjo stiprybės ir nebijoti darbuotis vadovaujantis šia programa, nebijoti daryti klaidų, per kurias mes atrandame tai, kas mums yra geriausia. Katechetai džiaugėsi nuoširdžiu asmeniniu liudijimu ir pasidalinta metodine medžiaga, kuria vadovaujantis galima ruošti jaunuolius susitikimui su Kristumi.


Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės centro
referentė Lina Mažeikaitė

««« atgal