Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija „Šeima. Šeima? Šeima!” (2014 10 03)

Spalio 2 dieną, ketvirtadienį, švenčiant Angelų Sargų šventę, Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai dalyvavo Šeimos metams skirtoje konferencijoje „Šeima. Šeima? Šeima!”. Tai jau treti metai rengiama konferencija, kurios metu pranešimus skaito patys mokytojai.

Konferencijos pradžioje vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Rytis Baltrušaitis priminė Lietuvos vyskupų laiško mintis, kurias jie surašė prasidedant šeimos metams. Laiške vyskupai akcentuoja, kad šeima visada buvo ir yra Bažnyčios rūpestis. Taip pat buvo pristatytos kardinolo A. Scolos, Milano arkivyskupo, mintys beprasidedant vyskupų Sinodui Romoje, kuriame Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas yra Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kardinolas A. Scola pabrėžia, kad vyskupų Sinodas, skirtas šeimai, yra ne apie juridines problemas, bet pirmiausia apie žmogaus jausmų esmę ir prasmę. Galiausiai įžangoje stabtelta prie kardinolo L. Baldiseeri minčių, kurios primena, kad spauda, artėjant tokiam rimtam įvykiui kaip vyskupų Sinodas, daug dalykų išpučia ir juos pateikia iškreiptai, todėl labai svarbu visą informaciją priimti iš pirminio šaltinio (Vatikano spaudos atstovų). Paties Sinodo esmę pristato kardinolas pristato, kaip uždavinį kaip tinkamiausiai jaunimui suprantama kalba atskleisti šeimos evangelijos grožį.

Vėliau buvo pristatyta vienuolika pranešimų, kurių tematika atspindėjo švenčiamus šeimos metus. Mokytojai pateikė daug įdomių minčių apie vaikų religinį auklėjimą šeimose, apie vyro ir moters vaidmenis šeimoje, apie šeimos sampratą ir funkcijas, tėvų atsakomybę rengiant veikus sakramentams, apie tikinčios šeimos įtaką pasirenkant dorinį ugdymą – tikybą. Pranešimų metu buvo išryškintos ir šeimos problemos, kurias ne visada labai paprasta spręsti.

Didžioji dalis pranešėjų savo pranešimuose pristatė labai įdomius tyrimus, kuriuos atliko su savo mokiniais, jų tėvais bei kolegomis.

Kiekvienas pranešėjas susilaukė klausimų, pastebėjimų bei atvirų pasidalinimų iš klausytojų pusės. Tai buvo gyvas ir nuoširdus bendravimas šeimos tematika.

Konferencijos pabaigoje kun. R. Baltrušaitis pasidalino įžvalgomis iš š. m. rugsėjo 18–20 dienomis Romoje, Vatikane, vykusio tarptautinio susitikimo „Evangelii gaudium – pastoracinis projektas“. Susirinkusiems trumpai buvo pristatyta susitikimo specifika, tematika bei plačiau stabtelta prie Michaelos ir Roberto Schmalzbauer (Austrija) pranešimo– liudijimo „Naujoji evangelizacija ir šeima“.

Konferencijos pabaigoje – dalyvių apibendrinimo mintys bei sveikinimas mokytojo dienos proga.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras

««« atgal