Naujienos

Jaunųjų misionierių programos pristatymo seminaras (2014 10 31)

Spalio 19 d. Bažnyčia mini Pasaulinę misijų dieną. Popiežius nuolat primena, kad dar labai daug žmonių nepažysta Kristaus. Vadovaujantis šia mintimi Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės centras, spalio 28 d., antradienį, visus norinčius kvietė dalyvauti Jaunųjų misionierių (toliau – JAM) programos pristatymo seminare. Susirinko dvidešimt žmonių (tikybos mokytojų, mokinių, studentų), turinčių troškimą suburti misionieriško jaunimo grupelę savo mokykloje ar parapijoje. Seminarą vedė ses. dr. Fausta Palaimaitė SF.

Seminaro lektorė, įvesdama į temą pristatė problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio vaikai: be galo daug pasaulio vaikų kenčia nuo apleisimo, bado ir vandens trūkumo. Viso seminaro metu lektorė dalino savo asmenine patirtimi iš misijų Brazilijoje, kur vienerius metus tarnavo ypatingai skurdžiame regione. Ši patirtis ir pažintis su jaunųjų misionierių grupelių veikla buvo akstinas kurti JAM grupeles ir Lietuvoje. Šiuo metu kelios grupelės veikia Kaune ir Vilniuje.

Jaunųjų misionierių judėjimo pradžia buvo Prancūzijoje. Vyskupas Charles de Forbin Jansen, 1843 m. pradėjo šį judėjimą norėdamas padėti Kinijos vaikams. Dabar JAM judėjimas žinomas visame pasaulyje ir yra vienas iš Popiežiškosios misionieriškos veiklos tarybos padalinių. Veikia daugiau kaip 130-je pasaulio šalių ir daro milžiniškus solidarumo darbus, malda ir auka remdami pasaulyje socialinį neteisingumą patiriančius vaikus. Vyskupas Ch. de Forbin Jansen patyrė, kad kai niekas negirdi prašymų, kad kažkam reikia pagalbos, vaikai girdi ir nori padėti. Vaikai padeda vaikams.

Seminaro eigoje ses. Fausta pristatė JAM programą skirtą vaikams ir paaugliams nuo 7 iki 14 metų, tačiau į veiklas gali jungtis ir vyresni asmenys. Programos dalyviai renkasi į savaitinius susitikimus, atlieka asmenines užduotis savaitės eigoje, dalyvauja parapijos gyvenime bei periodiškai renkasi į regiono grupelių suvažiavimus.

Popietiniu laiku ses. Fausta pristatė JAM dešimt misionieriško gyvenimo principų bei dvylika žingsnių nuo ko reikėtų pradėti ir kaip vystyti grupelės veiklą. Lektorė teigė: „JAM programa yra lengvai pritaikoma prie konkrečios vietovės ar situacijos. Svarbu, kad vadovas turėtų misionieriškos dvasios. JAM dalyviai gali būti įvairaus amžiaus, gali susirinkti skirtingose vietose: tiek mokykloje, tiek parapijoje. Vaikai ir paaugliai mokosi solidarumo, dėkingumo, gebėjimo dalintis ir džiaugtis tuo, ką turi. Dalyviai mokosi kitaip žiūrėti į visus aplink vykstančius įvykius, kitaip matyti problemas ir šalia esantį žmogų. Grupelė tampa tikrai misionieriška savo aplinkoje, ji organizuoja solidarumo akcijas, mini misionieriams svarbius įvykius.“

Seminaro pabaigoje ses. Fausta visiems dalyviams uždavė namų darbų, ką jie turi nuveikti iki kito susitikimo sausio mėnesį. Dalyviai džiaugėsi gautomis žiniomis, kitokiu požiūriu į socialines problemas ir pažadėjo stengtis suburti misionieriško jaunimo grupelę.

Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės centro referentė Lina Mažeikaitė

««« atgal